Acta Aquatica Turcica (ActAquaTr), yılda 4 kez (Mart-Haziran-Eylül-Aralık) yayınlanan uluslararası, çabuk hakemlenen, açık erişimli hakemli bir dergidir. Acta Aquatica Turcica, limnoloji, balıkçılık yönetimi, ekoloji, genetik, biyoloji, su ürünleri yetiştiriciliği, hastalık, sosyo-ekonomi ve su ürünleri işleme teknolojileri konularında yapılmış olan çalışmalara odaklanmıştır. Dergide İngilizce ve Türkçe olarak hazırlanmış araştırma makalesi, olgu sunumu ve kısa makaleler yayımlanmaktadır. "Derleme" formatında gönderilecek makalelerde, "İngilizce" dilinde olanlar tercih edilecektir.

Acta Aquatica Turcica; Clarivate Analytics (Thomson Reuters)-Zoological Record, Tr Dizin (Haziran 2016 sayısından itibaren), ROAD, Türkiye Atıf Dizini, DOAJ, Index Copernicus, DRJI, Google Scholar, OAJI, Crossref, MIAR, EZB Elektronische Zeitschriftenbibliothek," indexleri tarafından taranmaktadır.

Bu dergide en çok okunan makaleler

Isparta İli İçsu Balıkları Faunası ve Ekolojik Durumu

Sayfalar 149 - 157

İskender GÜLLE, Fahrettin KÜÇÜK

Cilt: 16 - Sayı: 2 - 2020 Son Sayı


Atık Sudan İzole Edilen Bakteri Suşlarının Biyofilm Oluşumu ve Genişletilmiş Spektrum Beta Laktamaz (ESBL) Üretimi

Sayfalar 170 - 178

Hatice Aysun MERCİMEK TAKCI, Pemra BAKIRHAN, Sema GENÇ, Melike KAPTANOĞLU


Ege Denizi’nde Deniz Patlıcanı (Holothuroidea) Avcılığı Yapan Balıkçıların Sosyo-Ekonomik Durumu

Sayfalar 214 - 237

Mustafa ÇEKİÇ, Mehmet HEREKLİOĞLU, Deniz ERGÜDEN
Erzurum İli Merkez İlçelerinin Su Ürünleri Tüketim Davranışları Üzerine Araştırmalar

Sayfalar 290 - 300

Yaşar KARAKULAK, Gökhan ARSLAN, Telat YANIK


Antalya Körfezi'nden 11 Lesepsiyen Göçmeni Balık Türüne Ait Boy-Ağırlık İlişkisi

Sayfalar 301 - 304

Dilek TÜRKER, Kadriye ZENGİN, Habib BAL