ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİe-ISSN: 2587-1854

ONDOKUZ MAYIS UNIVERSITY REVIEW OF THE FACULTY OF DIVINITYe-ISSN: 2587-1854

Sayı: 48 - 2020 Son Sayı


Shaftesbury’de Ahlakın Temeli: Ahlak Duygusu

Sayfalar 335 - 362

Mehmet Akif ALTUNIŞIKMâlikî Fıkıh Usûlünün Tarihsel Süreci

Sayfalar 505 - 535

Hafsa KESGİN