Sosyal Araştırmalar ve Yönetim Dergisi

ISSN 2667-5897 | e-ISSN 2667-5897 | Yayın Aralığı Yıllık | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Seda UYAR |
Kapak Resmi
Sosyal Araştırmalar ve Yönetim Dergisi (SAYOD) sosyal bilimler ile yönetim bilimleri alanında gerçekleştirilen özgün nitelikteki çalışmalara yer vererek literatüre katkı sağlamanın yanında sosyal bilimler ile yönetim bilimleri alanındaki sorunların çözümü noktasında da araştırmacılara yol göstermektedir. Derginin amacı, sosyal bilimler ve yönetim bilimleri alanında yapılan ulusal düzeyde bilimsel nitelikteki çalışmaları evrensel ilke, değer ve yöntemlere uygun olarak yayımlayarak sosyal bilimler ve yönetim bilimleri alanına katkıda bulunmaktır. Sosyal Araştırmalar ve Yönetim Dergisi (SAYOD), sosyal bilimler (eğitim bilimleri, ilahiyat, iletişim, coğrafya, tarih, dilbilim, psikoloji, antropoloji, felsefe, filoloji, müzikoloji, güzel sanatlar, sosyoloji, arkeoloji, ekonomi, uluslararası ilişkiler, sosyal hizmet, siyaset bilimi, uluslararası çalışmalar, iş yönetimi, ekonometri, uygulamalı istatistik, hukuk, kamu yönetimi) ile yönetim bilimleri alanında yapılan özgün nitelikte çalışmaları yayınlanmaktadır.                                                                                                                                            Prof. Dr. Şebnem ASLAN                                                                                                                                                          EditörGENEL İLKELER1. Sosyal Araştırmalar ve Yönetim Dergisi (SAYOD) uluslararası hakemli bir dergi olup yılda 1 kez yayınlanır. Gerekli durumlarda özel ya da ek sayılar da yayınlanabilir.2. Sosyal Araştırmalar ve Yönetim Dergisi (SAYOD), ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel nitelikteki çalışmaları yayınlanarak sosyal bilimler ve yönetim bilimleri alanına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Sosyal Araştırmalar ve Yönetim Dergisi’nde (SAYOD) sosyal bilimler (eğitim bilimleri, ilahiyat, iletişim, coğrafya, tarih, dilbilim, psikoloji, antropoloji, felsefe, filoloji, müzikoloji, güzel sanatlar, sosyoloji, arkeoloji, ekonomi, uluslararası ilişkiler, sosyal hizmet, siyaset bilimi, uluslararası çalışmalar, iş yönetimi, ekonometri, uygulamalı istatistik, hukuk, kamu yönetimi) ile yönetim bilimleri alanında yapılan özgün nitelikte ve daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış olan çalışmalar yayınlanmaktadır. Ayrıca sunulduğu yer, toplantı ve tarihin kaydedilmesi ile başka bir yerde yayınlanmamış olması şartıyla sempozyum bildirileri de yayınlanabilir. Ancak bu yayın etkinliğinden kaynaklanması muhtemel herhangi bir sorunun sorumluluğu yazara aittir.3. Yayınlanması için Sosyal Araştırmalar ve Yönetim Dergisi’ne (SAYOD) gönderilen yazıların daha önce herhangi bir mecrada yayınlanmamış olması ve sisteme eklendiğinde bir başka yayın organının yayın değerlendirme sürecinde bulunmaması gerekir.4. Yayınlanması için Sosyal Araştırmalar ve Yönetim Dergisi’ne (SAYOD) yayınlanması için yazı göndermek isteyenlerin, yazılarını sayodergisi@gmail.com adresine göndermeleri gerekmektedir.5. Sosyal Araştırmalar ve Yönetim Dergisi’nde (SAYOD)yayınlanması için gönderilen çalışmaların sayodergisi@gmail.com adresine gönderilmesi yazının yayınlanması için başvuru olarak kabul edilmekte ve yazının değerlendirilme süreci başlamaktadır.6. Başvurunun yapılmasından yazının yayınlanması aşamasına kadar uzanan süreçteki bütün işlemler mail ortamında gerçekleşmektedir.7. Yayınlanması için Sosyal Araştırmalar ve Yönetim Dergisi’ne(SAYOD) gönderilen yazıların basım ve yayın hakları dergiye devredilmiş olur. Bu yazılar dergi yönetiminden izin alınmaksızın bir başka yayın organında yayınlanamaz, çoğaltılamaz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz. Sosyal Araştırmalar ve Yönetim Dergisi (SAYOD), yayınlamış olduğu metinleri çeşitli mecralarda yayınlayabilir.8. Sosyal Araştırmalar ve Yönetim Dergisi’ne(SAYOD) gönderilmiş yazılardan kaynaklanması muhtemel herhangi bir yasal, hukuksal, ekonomik ve etik sorumluluk, söz konusu yazı yayınlanmış olsa bile yazar/yazarlarına aittir. Dergi herhangi bir yükümlülük kabul etmez.9. Sosyal Araştırmalar ve Yönetim (SAYOD) Dergisi’ne yayın dili Türkçe olmakla birlikte İngilizce, Almanca dillerinde yazılmış yazılar da değerlendirmeye tabi tutulur ve hakemler tarafından yayımlanması uygun görüldüğü takdirde yayınlanır. DEĞERLENDİRME SÜRECİ 1. Sosyal Araştırmalar ve Yönetim Dergisi’ne (SAYOD) gönderilen yazılara isim veya yazarın kimliğini deşifre edici herhangi bir bilgi yazılmamalıdır. Hakem sürecinden geçerek yayınlanması uygun görülen yazıların yazarlarına ait bilgiler yayın aşamasında editörler tarafından eklenir.2. Sosyal Araştırmalar ve Yönetim Dergisi’ne (SAYOD) gönderilen her yazı, ilk olarak editör veya editör yardımcısı tarafından yazım ve yayın ilkelerine uygunluğu bağlamından değerlendirilir. Bu değerlendirme sonucunda, yazar tarafından yapılması gereken düzeltmeler olursa, yazı, editörler tarafından düzeltme istenerek yazara iade edilir.3. Yazım ilkelerine uygun olmayan yazılar hakeme gönderilmez.4. Yazım ve yayın ilkeleri açısından değerlendirilmeye uygun bulunan yazılar hakemlere yönlendirilir. Editör onayından geçen her yazının değerlendirilmesi için en az iki hakem görevlendirilir. Hakemler yazının temsil ettiği alan ve anabilim dalında uzmanlıkları bulunan kimseler arasından seçilir.a da yayınlanmaması yönünde karar alınabilir.11. Dergide yayınlar ücretsizdir. YAZIM İLKELERİ1. Yayınlanması amacıyla Sosyal Araştırmalar ve Yönetim Dergisi’ne (SAYOD) gönderilmiş olan özgün makalelerin yüklenecek word (.doc, .docx) uzantılı metni üzerinde yazarlara dair isim ve ya başka bir bilgi bulunmamalı, yazarlar bu bilgileri sistem üzerinde belirtmelidir. Makalenin başında en az 150, en fazla 200 kelimeden oluşan Türkçe (Özet), İngilizce (Abstract) ve 3-5 kelimelik Türkçe (Anahtar Kelimeler), İngilizce (Keywords) ile Türkçe ve İngilizce başlık yer almalıdır. Tam metinler 8000 kelimeyi aşmamalıdır.2. Makalelerde yapılan atıflar için APA sistemi kullanılmalıdır.3. Metnin sonunda KAYNAKÇA başlığı altında çalışmada kullanılan kaynakların bir listesi verilir. Çalışmada kullanılan referansların listelendiği bu kaynakça, yazar soyadı sıralamasına göre ve alfabetik olarak hazırlanır. 4. Yazılara üst-bilgi, alt-bilgi ve sayfa numarası verilmez.5. İmla ve noktalama işaretleri için, metnin içeriği ile ilişki olan farklılıklar dışında TDK’nin yazım ve imla kılavuzu esas alınır.6. Sisteme eklenecek yazıların sayfa düzeninin yazar tarafından ve şu değerlere uygun bir biçimde yapılmış olması gerekir:Kâğıt Boyutu: A4 Dikey (Makalede yatay sayfalara yer verilmemeli)Üst Kenar Boşluk: 3 cmAlt Kenar Boşluk: 3 cmSol Kenar Boşluk: 3 cmSağ Kenar Boşluk: 3 cmYazı Tipi: Times New RomanYazı Boyutu: Başlıkta 12, metinde 11, özetlerde 10Paragraf Aralığı: Önce 6 nk – sonra 0 nkParagraf Girintisi: Metinde paragraf girintisi kullanılmayacaktır.Satır Aralığı: Metinde 1.15 7. Sosyal Araştırmalar ve Yönetim Dergisi (SAYOD) Yayın İlkeleri’ne herhangi bir açıdan uygunluk arz etmeyen yazılar değerlendirilmeye alınmaz. DERGİLERİMİZE MAKALE GÖNDERECEK YAZARLARIN DİKKATİNE:Not 1: Makalelerin telif hakkı devri, dergi internet sayfasında sunulan form doldurulup imzalanmak suretiyle alınır. İmzalı Telif Hakkı Devir Formu (doc)’nu buradan indirerek, imzalandıktan sonra tarayıcıdan geçirilerek sisteme PDF olarak yüklenmelidir. Bu formu göndermeyen yazarların yayınları basılamaz.Not 2: İntihal Raporu (Makaleler, alınan karar gereği 2017 itibari ile intihal (IThenticate, Turnitin, vb) raporu ile birlikte değerlendirilmeye alınmaktadır.) Intihal raporu eklenmediği takdirde editör kurulu IThenticate yazılımında intihal olup olmadığını kontrol ederek makaleyi direkt ret etme hakkına sahiptir.Not 3: Makalelerde yazar tanımlayıcı ID bilgilerine yer verilecektir. Bu nedenle yazarların http://orcid.org adresinden ücretsiz olarak, bireysel ORCID numaralarını almaları ve alınan ORCID numarasının, dergipark üzerinden, kullanıcının "profil düzenlemesinden" girilerek dergipark sistemine (Bir defaya mahsus) kayıt etmeleri gerekmektedir.Dergimizde bundan sonraki sayılarda, yazar bilgilerinde ORCID numarasına yer verilecektir (16/10/2019).Örnek ORCID numarası: http://orcid.org/0000-0001-6578-4223Not 4: 25 Şubat 2020 tarihli Ulakbim kararıyla, "Tüm bilim dalları için (SOSYAL BİLİMLER DAHİL), etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı ETİK KURUL ONAYI alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir." şartı getirilmiştir. Yazarlarımızın bu konuya dikkat etmeleri gerekmektedir. Bu şartı sağlamayan yayınlar kabul edilemeyecektir.
Devamını Okumak İçin Tıklayın
Yıl: 2019, Sayı: 1 - 2019
 1. YAŞLI SAĞLIK HİZMETLERİ: TÜRKİYE-NORVEÇ KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ
  Sayfalar 13 - 27
  Serhan ŞAHİNLİ,Mehveş TARIM
 2. YAŞLI İHMALİ VE İSTİSMARI
  Sayfalar 28 - 43
  Selime TURHAN,Fatma GÜNCAN,Murat ERCAN,Gamze ERKOYUNCU
 3. YAŞLI SAĞLIK HİZMETLERİ: TÜRKİYE-NORVEÇ KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ
  Sayfalar 13 - 27
  Serhan ŞAHİNLİ,Mehveş TARIM
 4. YAŞLI İHMALİ VE İSTİSMARI
  Sayfalar 28 - 43
  Selime TURHAN,Fatma GÜNCAN,Murat ERCAN,Gamze ERKOYUNCU
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları. ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam
ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları.
ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.