Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

ISSN 2602-4314 | e-ISSN 2602-4314 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Kırklareli Üniversitesi |
Kapak Resmi
Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, sosyal bilimler alanında kuramsal ve yöntemsel akademik çalışmalara yer veren hakemli, açık erişimli bilimsel bir dergidir. Dergi, Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanmakta ve Türkçe ile İngilizce makaleleri kabul etmektedir. Yayınlanmak üzere gönderilen eserlerin başka bir yerde yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekmektedir. Dergide yayınlanacak eserlerde yer alan görüş ve düşüncelerin her tür sorumluluğu yazara/yazarlarına aittir.Makaleler, Dergipark sistemi üzerinden gönderilmeli ve Telif Hakkı Devir Formu eserin tüm yazarlarınca imzalanarak sisteme yüklenmelidir. Dergiye gönderilen makaleler, öncelikle Editörler Kurulu tarafından bilimsel içerik ve şekil bakımından ön incelemeye tabi tutulur. Editörler Kurulu, yayınlanabilecek nitelikte bulmadığı veya derginin yazım kurallarına uygun hazırlanmayan makaleleri hakemlere göndermeden ret/düzeltme kararı verme hakkına sahiptir. Değerlendirmeye uygun makaleler, incelenmek üzere iki ayrı hakeme (kör hakem) gönderilir. Editörler Kurulu, hakem raporlarını dikkate alarak makalelerin yayınlanmak üzere kabul edilip edilmemesine karar verir. Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), Academic Resource Index (Researchbib), Journal Factor, Directory of Research Journals Indexing, International Institute of Organized Research (I2OR) ve Google Scholar tarafından taranmaktadır.
Devamını Okumak İçin Tıklayın