Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi

ISSN 2587-1900 | e-ISSN 2548-0979 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Çukurova Üniversitesi |
Kapak Resmi
Değerli bilim insanları,Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi (ÇÜTAD) Haziran 2020 sayısı için makale kabulüne başlamıştır. Araştırma makalelerinizi, çevirilerinizi, biyografi ve tanıtma yazılarınızı 18 Mayıs 2020 Pazartesi gününe kadar http://dergipark.gov.tr/cutad/ adresinden sisteme yükleyebilirsiniz. ÇÜTAD'a gönderilecek çalışmalar Yazım Kuralları bölümündeki ilkeler doğrultusunda hazırlanmalıdır. Yazım Kuralları bölümünde, yazarlar için ilgili linke tıklanarak indirilebilecek .doc formatında bir makale taslağı yer almaktadır. Taslak, yazarın denetimi dışında yapılan mizanpaj çalışmasında doğabilecek aktarım hatalarını önlemek için erişime açılmıştır. Yazar, çalışmasını bu taslak metnin içine kopyalayarak göndermelidir. Taslağa yapıştırdığınız metnin sonunda sağ alt tarafta beliren işarette lütfen "Hedef dosyaya eşleştir." veya "Yalnızca metni koru." seçeneklerinden birine tıklayınız. Bu şekilde hem asıl metninizde kayıp yaşamayacak hem de taslağın biçimine uymuş olacaksınız.ÇÜTAD'ın tarandığı dizin ve veri tabanlarına dair bilgilere şu bağlantılardan ulaşabilirsiniz:https://www.mla.org/content/download/88396/2222979/All-Indexed-Journal-Titles.xlsxhttps://atif.sobiad.com/index.jsp?modul=taranan-dergiler&harf=%C3%87                                                                                         Prof. Dr.  A. Deniz ABİK
Devamını Okumak İçin Tıklayın
Cilt: 4 Sayı: 2 - 2019
 1. GÜRCİSTAN’DA TÜRKÇEYE KARŞI UYGULANAN DİL POLİTİKALARI VE SEÇMELİ YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE
  Sayfalar 488 - 503
  Ünal KALAYCI
 2. FOLKLOR VE GÖSTERGEBİLİM: GİRİŞ
  Sayfalar 504 - 515
  Ahmet Tacetdin HALLAÇ
 3. KAZAKİSTANLI ÂLİMLERİN İSLAM ARAŞTIRMALARININ GELİŞMESİNE KATKILARI
  Sayfalar 516 - 526
  Nevin MAZMAN
 4. M. SELCEN ÇÜRÜK / TÜRKÇEDE OLUMSUZLUK
  Sayfalar 527 - 531
  B. Erdem DAĞISTANLIOĞLU
 5. MUNA YÜCEOL ÖZEZEN / TALİM-İ KIRAAT 3. KISIM
  Sayfalar 532 - 537
  Esin AL
 6. DOĞU TÜRKÇESİNDEN BATI TÜRKÇESİNE -dI ėr-se/-dIsA ZARF-FİİL EKİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA
  Sayfalar 279 - 297
  Çiğdem KALEGERİ
 7. KUTADGU BİLİG ESERİNDEKİ GÖRGÜ KURALLARININ KIRGIZ ATASÖZLERİNDE GÖRÜNÜMÜ
  Sayfalar 298 - 314
  Çolpon SIDIKOVA
 8. KUANŞİ İM PUSAR’DA BİRLEŞİK FİİL KURULUŞLARI
  Sayfalar 337 - 358
  Emine TEMEL
 9. ESKİ TÜRKÇE AÇ- FİİLİ ÜZERİNE
  Sayfalar 359 - 374
  Emre UZER
 10. TÜRKÇE ÇAL- VE ÇAP- FİİLLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
  Sayfalar 375 - 390
  Engin ÇETİN
 11. TÜRKÇE DEYİMLERDE "SÖZ" METAFORLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
  Sayfalar 391 - 406
  Esin AL
 12. ESKİ UYGUR TÜRKÇESİ METİNLERİNDE GEÇEN ŞİREŞTİ BAYAGUT İFADESİ ÜZERİNE
  Sayfalar 407 - 420
  Hasan İSİ
 13. KAHİRE GENİZA KOLEKSİYONUNDAN TÜRKLERLE İLGİLİ ARAPÇA BİR BELGE
  Sayfalar 421 - 430
  Hüsnü Çağdaş ARSLAN,Alaa Falah AL-HAMADANİ
 14. KUTADGU BİLİG’DE NESNEYİ KARŞILAYAN KAVRAM İŞARETLERİ İLE EYLEMLER ARASINDAKİ SENTAKTİK İLİŞKİYİ SAĞLAYAN DIŞA DÖNÜK GÖREVLİ DİL ÖGELERİ
  Sayfalar 431 - 445
  Osman MERT
 15. FİRDEVSÜ’L-İKBÂL’DE GEÇEN “ARAL, ATAV, TÖBEK/TÜBEK” SÖZCÜKLERİ ÜZERİNE
  Sayfalar 468 - 487
  Sevda KAMAN
 16. ALİŞANZADE İSMAİL HAKKI’NIN 14. ASIR TÜRK MUHARRİRLERİ’NİN BİRİNCİ DEFTERİ - AHMED MİDHAT EFENDİ
  Sayfalar 247 - 278
  Bedri AYDOĞAN