Aydın İktisat Fakültesi Dergisi  yılda iki kez yayınlanan süreli ve hakemli bir bilimsel dergidir.

Dergi, ekonomi, finans, işletme, maliye, uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi, siyaset bilimi ve ekonometri başta olmak üzere iktisadî ve idarî bilimler alanlarındaki Türkçe ya da İngilizce hazırlanmış bilimsel makaleleri yayınlamayı amaçlamaktadır.  Dergi bilimsel makale yayınlarına ek olarak  söz konusu alanlarda kitap tanıtımlarına ve alanında önde gelen bilim insanlarının söyleşilerine de yer verebilir.

Dergide yer alan bütün yayınlar hakemlik sürecine tabi olup, dergide yer alan yazılar kısmen ya da tamamen kaynak gösterilmeksizin alıntılanamaz.

Cilt: 4 - Sayı: 2 - 2019 Son Sayı