::..03 Mart 2020 tarihinde Enstitü Yönetim Kurulu'nda alınan kararlar aşağıda listelenmiştir. 

1-İngilizce olarak sisteme eklenen makale başvuruları 90 gün, Türkçe makale başvuruları 180 gün içerisinde sonuçlandırılır.

2-Bir yıl içerisinde aynı yazara ait, sorumlu ve ortak yazar olarak en çok bir makale yayınlanır.

3- Bir yıl içerisinden hakem değerlendirme süreci tamamlanmamış makaleler yazarlarına iade edilerek sistemden reddedilir. Yazar 1 yılın sonunda aynı makalesiyle başvuru yapabilir.

4- Makale alımları ile ilgili olarak sistem 15 Şubat, 15 Mayıs, 15 Ağustos, 15 Kasım olmak üzere yılda 4 kez açılacaktır. Sistem saat 08.00-24.00 saatleri arasında açık olacaktır.

5- Dergi sayıları dergipark üzerinden online olarak 15 Mart, 15 Haziran, 15 Eylül, 15 Kasım olmak üzere yılda 4 kez yayınlanır.

6- 2020 yılından itibaren özel sayı yayınları Enstitü yönetim kurulu kararıyla gerçekleştirilir. Sempozyum, kongre bildirilerinin yayını yapılmayacaktır. Başvurular Atatürk Üniversitesi yayınevi koordinatörlüğüne yönlendirilecektir.

7- 2020 yılından itibaren her makalenin intihal incelemesi yapılacaktır. İntihal incelemesi makale ön inceleme aşamasında tamamlanarak hakem sürecine dahil edilecektir. Benzerlik oranı biblioğrafya hariç %25’tir. 

Cilt: 24 - Sayı: 1 - 2020 Son Sayı


Beşeri Sermayenin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Türkiye Üzerine Bir İnceleme

Sayfalar 175 - 195

Ayşenur SÖYLEMEZ, Ziya Çağlar YURTTANÇIKMAZYeni Medya Ekolojisi Ekseninde YouTube: Türkiye Örneği

Sayfalar 215 - 232

İbrahim Etem ZİNDEREN
Çocukların Aile Turizmindeki Deneyimleri: Erzurum Kenti Örneği

Sayfalar 263 - 278

Başak AYTATLI, Ali Can KUZULUGİL, Nalan DEMİRCİOĞLU YILDIZ, Nesrin Seda İSPİRLİOltu ve Olur (Erzurum) İlçeleri Yayla Turizmi Potansiyelinin Coğrafi Bilgi Sistemiyle Belirlenmesi

Sayfalar 291 - 302

Elif AKPINAR KÜLEKÇİ, Yahya BULUT, İşik SEZEN
Değirmendere Şelalesi (Ulus/Bartın), Doğal Ortam Özellikleri ve Turizm Potansiyeli

Sayfalar 333 - 357

Halil İbrahim ZEYBEK, Faruk AYLAR, Hasan DİNÇER

Maliyet Yönetiminde Verimlilik Muhasebesi

Sayfalar 415 - 428

Abdulkadir ALBEZ
Kişilik Tiplerinin Banka Hizmet Kalitesi Algısı Üzerindeki Etkisi

Sayfalar 471 - 494

Ayşen Akbaş TUNA, İlknur CAN, İrfan DOĞAN