f

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi yılda 4 kez yayımlanan hakemli bir dergidir. Türkçe ve İngilizce dillerinde iktisat, işletme, uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi, ekonometri, çalışma ekonomisi ve endüstriyel ilişkiler, yönetim bilişim sistemleri, sosyal hizmet, uluslararası ticaret ve lojistik ve ilişkili alanlarda makaleler yayımlar.  Dergide yayımlanan makalelerin dil, bilim, yasal ve etik sorumluluğu yazara aittir. Makaleler kaynak gösterilmeden kullanılamaz. 

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisinin Ulusal ve Uluslararası Tarandığı İndeksler: 

TRDİZİNEBSCOhost tarafından taranmaktadır.ASOS INDEX tarafından indekslenmektedir.Open Science DirectoryGoogle Scholar

Cilt: 34 - Sayı: 3 - 2020 Son Sayı


Türkiye’de Bulunan Ticari Bankalar İle Katilim Bankalari’nin Electre Yöntemi İle Performans Analizi

Sayfalar 689 - 710

Turan ÖNDEŞ, Mehmet Serkan ÇALI, Salih AYDIN, Ali MUTİİşletme Öğrencilerinin İş Seçimine Etki Eden Faktörler: Bursa Uludağ Üniversitesi Örneği

Sayfalar 731 - 748

Tuba BORA KILINÇARSLAN, Aylin POROY ARSOY, Fikri PALA


MSCI Endeksi ve BIST 100 Endeksi Öncül Ardıl İlişkisi

Sayfalar 749 - 767

Abdulkadir KAYA, İkram Yusuf YARBAŞI

Yöneticilerin Karar Alma Süreci Üzerine Bir İnceleme: Stratejik Yönetimin Dikkat Temelli Görüşü Çerçevesinde Bir Araştirma

Sayfalar 917 - 944

Mehmet BAĞIŞ, İsmail ŞİMŞİR, Mehmet Nurullah KURUTKAN, Harun KIRILMAZ
Teknoloji Yoğun Malların Sektörel İhracatı: Türkiye Örneği

Sayfalar 1001 - 1020

Enes BOLKAN, Fatih KAPLAN


Suriye İç Savaşında Yabancı Savaşçılar

Sayfalar 1021 - 1043

Mustafa Tayfun ÜSTÜN
Türkiye’de Büyüme ve Sektörel Bazda Elektrik Tüketimi Arasındaki İlişki

Sayfalar 1089 - 1109

Selim BAŞAR, Bengü TOSUN, Ayvaz BARTİK

İl Düzeyinde Gerileme Süreci: Erzurum Örneği

Sayfalar 1181 - 1206

Cevat GERNİ, Özge BUZDAĞLI, Ömer EMSEN


Sayfa 2.1137580871582 Saniyede Yüklendi