Atatürk Dergisi Atatürk Üniversitesi’nin hakemli bilimsel yayın organı olup, Temmuz ve Aralık aylarında olmak üzere yılda 2 kez yayımlanır. Atatürk Dergisi, Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBİAD) ve Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS INDEX) tarafından taranmaktadır. Derginin yıllara göre bazı sayıları mevcut değildir ya da sayı çıkarılmamıştır. Bu nedenle de arşiv bölümünde eksiklikler bulunmaktadır. 

Cilt: 9 - Sayı: 1 - 2020 Son Sayı