İKTİSAD, 2016 yılından itibaren her yıl Şubat, Haziran ve Ekim  aylarında elektronik olarak yılda en az 3 kez yayımlanan uluslararası hakemli, bilimsel  bir dergidir.Dergide iktisadi ve idari bilimlerin iktisat, işletme ve ekonomi ile bağlantılı konularında Türkçe ve/veya İngilizce olarak, uygulamalı veya  kuramsal çalışmalara, model önerilerine,  analiz ve değerlendirmelere,  nicel ve nitel araştırmalara yer verilir.İKTİSAD'ın temel amacı; iktisadi ve idari bilimler alanında çalışma yapan bilim insanlarının bilgi, deneyim, değerlendirme, görüş ve önerilerini paylaştıkları bilimsel bir platform oluşturmak ve bu alandaki çalışmalara ulusal ve uluslararası düzeyde katkıda bulunmaktır.Dergi Genel Bilgileri:Dergi Niteliği: Uluslararası Hakemli ve Uluslararası İndeksli Bilimsel DergiYayın Sıklığı: Yılda 3 Sayı (Şubat, Haziran ve Ekim)Yayın Dili: Türkçe & İngilizceDergi Kapsamı: İktisat, İşletme ve ekonomi ile bağlantılı konularBaşvuru Ücreti: İKTİSAD'a yapılan başvuru ve değerlendirmelere ilişkin hiçbir bedel alınmamaktadır.Makale ÇağrısıCilt:5, Sayı:12 (Haziran/2020) ve Sayı:13 (Ekim/2020) için makale kabul edilmektedir.İKTİSAD'ın tarandığı İndeksler:DOAJ (Directory Open Access Journals),  ERIHPLUS, Crossref, Central and Eastern European Online Library, Index Copernicus International, Find Economic Literature, Open Access Library, BASE, DRJI, Cite Factor, Academic Resource Index ResearchBib, International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF), Scientific Indexing Services, Cosmos Impact Factor, Electronic Journals Library, SPARC Indexing, ESJI (Eurasian Scientific Journal Index), Open Access Journals, JIFACTOR, AcademicKeys, Systematic Impact Factor, Rootindexing, Science Library Index, Journal Factor, Scientific World Index, I2OR, Saif Scholars Impact, World Catalogue of Scientific Journals, Google Scholar, JISRAF, ITRDA, Society of Economics and Development, IARC Impact Factor, General Impact Factor, ISIFI, DIIF, AE Global Index, Scientific Journal Impact Factor, ASOS, Genamics Journal Seek.(TR Dizin ve Scopus için dergimiz değerlendirme/izleme sürecindedir.)Dergiye Makale Gönderecek Yazarların Dikkatine:Not 1: Dergiye gönderilen makalelerin değerlendirme sürecine alınabilmesi için, makalelerin yüklenmesi ile birlikte, "Yayın Hakları Devri Sözleşmesi"nin tüm yazarlar tarafından imzalanıp, aslının dergi posta adresine gönderilmesi gerekmektedir. Yayın sözleşmesini indirmek için tıklayınız. (Alternatif indirme linki).Not 2: Makalelerde yazar tanımlayıcı ID bilgilerine yer verilecektir. Bu nedenle yazarların http://orcid.org  adresinden ücretsiz olarak, bireysel ORCID numaralarını almaları ve alınan ORCID numarasının, dergipark üzerinden, kullanıcının "profil düzenlemesinden" girilerek dergipark sistemine (1 defaya mahsus) kayıt etmeleri gerekmektedir.Dergimizde bundan sonraki sayılarda, yazar bilgilerinde ORCID numarasına yer verilecektir (21.06.2017).Örnek ORCID numarası: http://orcid.org/0000-0001-6578-3702

Cilt: 5 Sayı: 11 - 2020 Son Sayı