Siyaset Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi

2015 Cilt: 3 - Sayı: 2

551 221

İÇİNDEKİLER

Fiyat Davranışı, Sermayenin Modeli ve İslam Ekonomisi

Toseef AZİD, Mehmet ASUTAY, Muhammed Junaid KHAWAJA, Cengizhan YILDIRIM

44 19