Siyaset Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi

2016 Cilt: 4 - Sayı: 4

680 263

İÇİNDEKİLER

Şeairin Sekülarizasyonu ve “Türkçe Ezan”

Muhammet Tacettin KUTAY, İsmail ÇAĞLAR

37 21

NPA of Banks in India

Sanskriti SINGH

42 21

Dünya Petrol Fiyatları ve Faiz Oranı Arasındaki İlişki: Türkiye Örneği

Mehmet MUCUK, Mustafa GERÇEKER, Ayşen EDİRNELİGİL

58 25