Siyaset Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi

2017 Cilt: 5 - Sayı: 3

851 343

İÇİNDEKİLER

Kamu Kurumlarında Açık Kaynak Kodlu Yazılımların Kullanımı

Mustafa Fedai ÇAVUŞ, Halenur Soysal KURT

46 30

Avrupa Birliği Hukuku Kapsamında Göç Yönetişimi, Yetkilendirme, Yetki İkamesi ve Ölçülülük İlkesi

Armando ALIU, Yücel OĞURLU, Ömer ÖZKAN, İlyas ÖZTÜRK, Dorian ALIU

60 23

X ve Y Kuşaklarının Çevre Dostu Ürünleri Kullanım Eğilimleri

Nusret GÖKSU, Alaeddin KOSKA, Mehri Banu ERDEM

42 25