Siyaset Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi

2017 Cilt: 5 - Sayı: 5

791 312

İÇİNDEKİLER

Küresel Vergi Yönetimi: Yeni Ortak Hukuk

Eda Özdiler KÜÇÜK, Eşref KÜÇÜK

54 26
54 24