Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi

2003 Sayı: 46

236 96

İÇİNDEKİLER

ÖZELLEŞTİRMEDE ÇALIŞANLARIN MÜLKİYET SAHİPLİĞİ : KARDEMİR ÖRNEĞİ

Yard.doç.dr. Halis Yunus ERSÖZ, Araş. Gör . Süleyman ÖZDEMİR, Yard. Doç. Dr. Arif YAVUZ, Doç.dr. Tekin AKGEYİK, Araş. Gör . Hasan ŞENOCAK

43 20

OYUN TEORİSİNE DOĞRU

Yard.doç.dr.deniz GİZ

49 20