Amasya İlahiyat Dergisi, 30 Haziran ve 30 Aralık tarihlerinde yılda iki sayı olarak Amasya Üniversitesi tarafından yayımlanan hakemli bir dergidir (Makale Kabul Tarihleri: 30 Haziran tarihli sayı için 01 Ocak - 15 Nisan, 30 Aralık tarihli sayı için 01 Temmuz - 15 Ekim). İlahiyat ve sosyal bilimler alanında makale, kitap kritiği ve bilimsel toplantı değerlendirmesi gibi çalışmaları yayınlamayı ve kamuoyu ile paylaşmayı amaçlamaktadır. Dergiye gönderilecek makalelerin daha önce herhangi bir yerde yayımlanmaması veya yayımına karar verilmemiş olması ve toplam 10.000 kelimeyi (başlık, özet, dipnotlar, kaynakça dahil) geçmemesi gerekmektedir. Ön incelemeden geçen makaleler, en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur. Ayrıca tüm makaleler iThenticate programı ile intihal taramasından geçirilir ve benzerlik oranının % 20'yi geçmemesi ön şart olarak aranır. Hakem süreci tamamlanan makaleler için 150-250 kelimelik öz/abstract metnine ek olarak 750-900 kelimelik summary talep edilir.Amasya İlahiyat Dergisi'nde yayımlanması istenen makaleler, Dergi Yayın İlkeleri'ne ve İSNAD ATIF SİSTEMİ'ne (2. Edisyon) göre düzenlenmelidir.

-------------------------------

Amasya Theology Journal is a peer-reviewed Journal published twice a year as July and December by the University of Amasya. (Article acceptance dates for the volume June 30th are January 1st - March 30th; and for the volume December 30th are July 1st - September 30th). It aims to publish articles, book reviews and symposium reviews on theology and social sciences and to share these studies with public. All articles sent to Amasya Theology Journal are subject to the double-blind peer-review process. And all the articles are checked by a plagiarism software (iThenticate). In addition to the 150-250 words abstract, 750-900 words detailed summary is requested for the papers that is completed the peer-reviewing process. The articles requested to be published in Amasya Theology Journal should be arranged according to the Journal Publication Principles and the ISNAD Citation Style (2. Edition).

                                                                                                                    

Sayı: 14 - 2020 Son Sayı