Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

ISSN 1304-0278 | e-ISSN | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2002 | Yayıncı Özel Akademi |
Kapak Resmi
·  Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Temmuz 2002'de yayın hayatına başlayan HAKEMLİ bir dergi olup,sosyal bilimler alanında yapılan araştırmaları yayımlama ve bilim insanlarının hizmetine sunmayı amaçlamaktadır.·  Dergi; KIŞ(Ocak), BAHAR(Nisan), YAZ(Temmuz) ve GÜZ(Ekim) dönemleri olmak üzere yılda dört kez yayımlanmakta olup Açık Erişimli bir dergidir. Dergi sayılarına erişim ücretsizdir.·  Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, TR Dizin, EBSCO host, Asos Index, Sobiad, Arastirmax ve Google Scholar gibi veri tabanlarında indekslenmektedir. Etik Kurulu Raporu için Sık Sorulan Sorulara bakınız.Not:  Dergiye çalışma göndermeden önce mutlaka "Yazım Kuralları"nı inceleyiniz.       
Devamını Okumak İçin Tıklayın
Cilt: 19 Sayı: 73 - 2020
 1. TÜRKİYE’DEKİ GÜNCEL MUHASEBE MEVZUATINA GÖRE FİNANSAL ARAÇLARIN SINIFLANDIRILMASI VE DEĞERLEME HÜKÜMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
  Sayfalar 18 - 35
  Serkan YÜCEL,Mehmet Akif ÖNCÜ,Ahmet AKCAN
 2. OTOMATİK DÜŞÜNCELERİN YORDAYICILIĞI: UMUT VE UMUTSUZLUK FARKI
  Sayfalar 36 - 47
  Murat ARTIRAN,Alperen ŞEKER
 3. TÜRKİYE'DE ADLİ DEĞERLENDİRMEDEN GEÇEN ÇOCUĞA YÖNELİK CİNSEL İSTİSMAR VAKALARI HAKKINDA BİR DEĞERLENDİRME
  Sayfalar 48 - 68
  Guler GUNES ASLAN
 4. BAZI İNSANLAR MATEMATİKSEL YETENEKLE Mİ DOĞMAKTADIR? MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN VE MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİKSEL YETENEK HAKKINDAKİ İNANÇLARI
  Sayfalar 69 - 91
  Mehmet AYDIN
 5. TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ OKUMA METİNLERİNİN METİNSELLİK ÖZELLİKLERİ: LAO TZU’NUN ‘ACELE KARAR VERMEYİN’ ÖYKÜSÜ ÖRNEĞİ
  Sayfalar 92 - 104
  İzzet ŞEREF,Beytullah KARAGÖZ,İmran KOÇ ARDIÇ
 6. ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNDE ZORBALIĞI VE SALDIRGANLIĞI AÇIKLAMADA BAŞA ÇIKMA STRATEJİLERİNİN ROLÜ
  Sayfalar 105 - 121
  Ahmet Bedel,Gökhan GÜLER
 7. KÂĞIT KATLAMANIN SEMİYOTİK ARABULUCULUK TEORİSİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
  Sayfalar 122 - 144
  Hatice Kübra GÜLER SELEK SELEK
 8. AKADEMİSYENLERİN KADINLARIN ÇALIŞMASINA YÖNELİK TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: KONYA İLİ ÖRNEĞİ
  Sayfalar 145 - 155
  Şükrü Anıl TOYGAR,Mehmet KIRLIOĞLU,Derya KARA
 9. MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ DERSİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
  Sayfalar 156 - 170
  Aziz İLHAN,Tayfun TUTAK,Ünal İÇ,Nurefşan EKİNCİ
 10. İŞLETMELERDE DAĞITIMSAL ADALET: SERAMİK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA
  Sayfalar 171 - 185
  İbrahim YILDIRIM,Hasan ERASLAN
 11. MÜZİK EĞİTİMİ ÇALIŞTAYLARINA İLİŞKİN MÜZİK ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ (AFYONKARAHİSAR İLİ ÖRNEĞİ)
  Sayfalar 186 - 205
  Duygu SÖKEZOĞLU ATILGAN,Sevgi TAŞ
 12. ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN VE ÜSTÜN YETENEKLİ OLMAYAN AKRANLARININ ÖĞRENME STİLLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI: MALATYA İLİ ÖRNEĞİ
  Sayfalar 206 - 219
  İclal ALKAN,OĞUZHAN NACAROĞLU,Fatma MUTLU
 13. GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMENLERİNİN LİSANS ATÖLYE DERSLERİNDE EDİNDİKLERİ BİLGİLERİN UYGULANABİLİRLİĞİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ
  Sayfalar 220 - 236
  Armağan KONAK
 14. BİREYLERİ MOTOSİKLET KULLANMAYA MOTİVE EDEN FAKTÖRLERİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI
  Sayfalar 237 - 253
  Faik ARDAHAN,Selçuk GÜLEÇ
 15. YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİNDE MOORA YÖNTEMİ İLE TEDARİKÇİ SEÇİMİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ
  Sayfalar 254 - 270
  Mehmet SARIOĞLAN,Karahan ARSLAN
 16. DİJİTAL LİDERLİK ALGISININ METAFORLAR YOLUYLA İNCELENMESİ
  Sayfalar 271 - 286
  Çiğdem ÇELİK ŞAHİN,Yunus Emre AVCI,Sabri ANIK
 17. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAV PUANI VE HESAPLAMADA KULLANILAN PUANLARIN ÖZEL YETENEK SINAV BAŞARISI İLE AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ (Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Örneği)
  Sayfalar 287 - 298
  Levent ÇORUH
 18. TRAVMA SONRASI STRES ile TRAVMA SONRASI BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİDE SOSYAL DESTEĞİN ve MANEVİYATIN ARACI ROLÜ
  Sayfalar 299 - 314
  Neslihan ARICI ÖZCAN,Reyhan ARSLAN
 19. EĞİTİM PROGRAMI OKURYAZARLIĞI KAVRAMININ KAVRAMSAL YÖNDEN ANALİZİ: BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI
  Sayfalar 315 - 332
  Salih AKYILDIZ
 20. TO MAKE A CAREER IN KITCHEN DEPARTMENT: IS REALLY THAT A DESIRABLE CAREER PLAN FOR TOURISM STUDENTS?
  Sayfalar 333 - 347
  Emine KESKİN,Ömer Akgün TEKİN
 21. BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN BİREYSEL YENİLİKÇİLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ (DİYARBAKIR İLİ ÖRNEĞİ)
  Sayfalar 348 - 362
  İbrahim Ümit YAPICI,Seval KAYA
 22. MEKANİK TESİSAT PROJELERİNDE BEST WORST VE NÖTROSOFİK AHP ENTEGRE MODELİYLE HATA TÜRÜ VE ETKİLERİ ANALİZİ
  Sayfalar 363 - 382
  Melih YÜCESAN
 23. ASKERİ DENİZALTILARIN İÇ MEKAN KURGULARININ ERGONOMİ KAPSAMINDA İRDELENMESİ
  Sayfalar 383 - 394
  Onur KILIÇ
 24. OKUL MÜDÜRÜ GERİ BİLDİRİM ÖLÇEĞİ GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
  Sayfalar 395 - 413
  Suphi BALCI,Habib ÖZKAN
 25. ZAMAN YÖNETİM BECERİLERİNİN AKADEMİK BAŞARI İLE İLİŞKİ
  Sayfalar 414 - 424
  Müslüme AKYÜZ,Feride TAŞKIN YILMAZ,Kadriye ALDEMİR
 26. TARIMSAL YAYIMDA KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI VE ZİRAAT FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ TARIM TEMALI TELEVİZYON KANALLARINA KARŞI TUTUMLARI
  Sayfalar 425 - 435
  Mustafa SERT,Mehmet Reşit SEVİNÇ,Mehmet CANÇELİK,Mustafa Hakki AYDOĞDU
 27. SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ÖRGÜTSEL İKLİM ALGILARI VE ÖRGÜTSEL GÜVEN DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: ARTVİN İLİ ÖRNEĞİ
  Sayfalar 436 - 449
  Mustafa FİLİZ,Sait BARDAKÇI
 28. GRAFİK VE ANİMASYON DERSİNE YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ
  Sayfalar 450 - 464
  Berkay ÇELİK,Kerim GÜNDOĞDU
 29. YENI NESIL KAOTIK SAHNELER: THE CHAPMANS VE YELLIN
  Sayfalar 465 - 477
  Ayşenur Ceren ASMAZ
 30. OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLARIN KAYNAŞTIRILMASI VE BÜTÜNLEŞTİRİLMESİNDE ÖĞRETMENLERLE İLGİLİ DEĞİŞKENLERİN İNCELENMESİ
  Sayfalar 478 - 503
  Yakup BURAK,Emine AHMETOĞLU
 31. TÜRKİYE’DEKİ GÜNCEL MUHASEBE MEVZUATINA GÖRE FİNANSAL ARAÇLARIN SINIFLANDIRILMASI VE DEĞERLEME HÜKÜMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
  Sayfalar 18 - 35
  Serkan YÜCEL,Mehmet Akif ÖNCÜ,Ahmet AKCAN
 32. OTOMATİK DÜŞÜNCELERİN YORDAYICILIĞI: UMUT VE UMUTSUZLUK FARKI
  Sayfalar 36 - 47
  Murat ARTIRAN,Alperen ŞEKER
 33. TÜRKİYE'DE ADLİ DEĞERLENDİRMEDEN GEÇEN ÇOCUĞA YÖNELİK CİNSEL İSTİSMAR VAKALARI HAKKINDA BİR DEĞERLENDİRME
  Sayfalar 48 - 68
  Guler GUNES ASLAN
 34. BAZI İNSANLAR MATEMATİKSEL YETENEKLE Mİ DOĞMAKTADIR? MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN VE MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİKSEL YETENEK HAKKINDAKİ İNANÇLARI
  Sayfalar 69 - 91
  Mehmet AYDIN
 35. TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ OKUMA METİNLERİNİN METİNSELLİK ÖZELLİKLERİ: LAO TZU’NUN ‘ACELE KARAR VERMEYİN’ ÖYKÜSÜ ÖRNEĞİ
  Sayfalar 92 - 104
  İzzet ŞEREF,Beytullah KARAGÖZ,İmran KOÇ ARDIÇ
 36. ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNDE ZORBALIĞI VE SALDIRGANLIĞI AÇIKLAMADA BAŞA ÇIKMA STRATEJİLERİNİN ROLÜ
  Sayfalar 105 - 121
  Ahmet Bedel,Gökhan GÜLER
 37. KÂĞIT KATLAMANIN SEMİYOTİK ARABULUCULUK TEORİSİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
  Sayfalar 122 - 144
  Hatice Kübra GÜLER SELEK SELEK
 38. AKADEMİSYENLERİN KADINLARIN ÇALIŞMASINA YÖNELİK TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: KONYA İLİ ÖRNEĞİ
  Sayfalar 145 - 155
  Şükrü Anıl TOYGAR,Mehmet KIRLIOĞLU,Derya KARA
 39. MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ DERSİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
  Sayfalar 156 - 170
  Aziz İLHAN,Tayfun TUTAK,Ünal İÇ,Nurefşan EKİNCİ
 40. İŞLETMELERDE DAĞITIMSAL ADALET: SERAMİK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA
  Sayfalar 171 - 185
  İbrahim YILDIRIM,Hasan ERASLAN
 41. MÜZİK EĞİTİMİ ÇALIŞTAYLARINA İLİŞKİN MÜZİK ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ (AFYONKARAHİSAR İLİ ÖRNEĞİ)
  Sayfalar 186 - 205
  Duygu SÖKEZOĞLU ATILGAN,Sevgi TAŞ
 42. ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN VE ÜSTÜN YETENEKLİ OLMAYAN AKRANLARININ ÖĞRENME STİLLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI: MALATYA İLİ ÖRNEĞİ
  Sayfalar 206 - 219
  İclal ALKAN,OĞUZHAN NACAROĞLU,Fatma MUTLU
 43. GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMENLERİNİN LİSANS ATÖLYE DERSLERİNDE EDİNDİKLERİ BİLGİLERİN UYGULANABİLİRLİĞİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ
  Sayfalar 220 - 236
  Armağan KONAK
 44. BİREYLERİ MOTOSİKLET KULLANMAYA MOTİVE EDEN FAKTÖRLERİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI
  Sayfalar 237 - 253
  Faik ARDAHAN,Selçuk GÜLEÇ
 45. YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİNDE MOORA YÖNTEMİ İLE TEDARİKÇİ SEÇİMİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ
  Sayfalar 254 - 270
  Mehmet SARIOĞLAN,Karahan ARSLAN
 46. DİJİTAL LİDERLİK ALGISININ METAFORLAR YOLUYLA İNCELENMESİ
  Sayfalar 271 - 286
  Çiğdem ÇELİK ŞAHİN,Yunus Emre AVCI,Sabri ANIK
 47. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAV PUANI VE HESAPLAMADA KULLANILAN PUANLARIN ÖZEL YETENEK SINAV BAŞARISI İLE AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ (Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Örneği)
  Sayfalar 287 - 298
  Levent ÇORUH
 48. TRAVMA SONRASI STRES ile TRAVMA SONRASI BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİDE SOSYAL DESTEĞİN ve MANEVİYATIN ARACI ROLÜ
  Sayfalar 299 - 314
  Neslihan ARICI ÖZCAN,Reyhan ARSLAN
 49. EĞİTİM PROGRAMI OKURYAZARLIĞI KAVRAMININ KAVRAMSAL YÖNDEN ANALİZİ: BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI
  Sayfalar 315 - 332
  Salih AKYILDIZ
 50. TO MAKE A CAREER IN KITCHEN DEPARTMENT: IS REALLY THAT A DESIRABLE CAREER PLAN FOR TOURISM STUDENTS?
  Sayfalar 333 - 347
  Emine KESKİN,Ömer Akgün TEKİN
 51. BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN BİREYSEL YENİLİKÇİLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ (DİYARBAKIR İLİ ÖRNEĞİ)
  Sayfalar 348 - 362
  İbrahim Ümit YAPICI,Seval KAYA
 52. MEKANİK TESİSAT PROJELERİNDE BEST WORST VE NÖTROSOFİK AHP ENTEGRE MODELİYLE HATA TÜRÜ VE ETKİLERİ ANALİZİ
  Sayfalar 363 - 382
  Melih YÜCESAN
 53. ASKERİ DENİZALTILARIN İÇ MEKAN KURGULARININ ERGONOMİ KAPSAMINDA İRDELENMESİ
  Sayfalar 383 - 394
  Onur KILIÇ
 54. OKUL MÜDÜRÜ GERİ BİLDİRİM ÖLÇEĞİ GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
  Sayfalar 395 - 413
  Suphi BALCI,Habib ÖZKAN
 55. ZAMAN YÖNETİM BECERİLERİNİN AKADEMİK BAŞARI İLE İLİŞKİ
  Sayfalar 414 - 424
  Müslüme AKYÜZ,Feride TAŞKIN YILMAZ,Kadriye ALDEMİR
 56. TARIMSAL YAYIMDA KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI VE ZİRAAT FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ TARIM TEMALI TELEVİZYON KANALLARINA KARŞI TUTUMLARI
  Sayfalar 425 - 435
  Mustafa SERT,Mehmet Reşit SEVİNÇ,Mehmet CANÇELİK,Mustafa Hakki AYDOĞDU
 57. SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ÖRGÜTSEL İKLİM ALGILARI VE ÖRGÜTSEL GÜVEN DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: ARTVİN İLİ ÖRNEĞİ
  Sayfalar 436 - 449
  Mustafa FİLİZ,Sait BARDAKÇI
 58. GRAFİK VE ANİMASYON DERSİNE YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ
  Sayfalar 450 - 464
  Berkay ÇELİK,Kerim GÜNDOĞDU
 59. YENI NESIL KAOTIK SAHNELER: THE CHAPMANS VE YELLIN
  Sayfalar 465 - 477
  Ayşenur Ceren ASMAZ
 60. OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLARIN KAYNAŞTIRILMASI VE BÜTÜNLEŞTİRİLMESİNDE ÖĞRETMENLERLE İLGİLİ DEĞİŞKENLERİN İNCELENMESİ
  Sayfalar 478 - 503
  Yakup BURAK,Emine AHMETOĞLU