Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

2013 Sayı: 39

1608 659

İÇİNDEKİLER

48 23

TÜRKİYE’DE TURİZM GELİRLERİNİN BELİRLEYİCİLERİ

Birol ERKAN, Oğuz KARA, Melda HARBALIOĞLU

73 19