Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

2016 Sayı: 56

1718 761

İÇİNDEKİLER

64 23

YAPAY SİNİR AĞI YÖNTEMİ İLE DAMACANA SU SATIŞ MİKTARLARININ TAHMİNİ

Selim TÜZÜNTÜRK, Fatma SERT ETEMAN, H. Kemal SEZEN

45 19
58 23

KEMAN EĞİTİMİNDE DEĞERLER AÇISINDAN SUZUKİ YAKLAŞIMI

Öznur ÖZTOSUN ÇAYDERE, Pelin ESMERGÜL

46 21
61 23

AZERBAYCAN’DA BANKA KREDİ KANALININ İŞLEYİŞİ: AMPİRİK BİR ANALİZ

Shahriyar MUKHTAROV, Ceyhun MİKAYILOV, Zamig MAMMADOV

52 23
59 25