Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

2016 Sayı: 57

1478 683

İÇİNDEKİLER

ANTİ-ESTETİK VERSUS ESTETİK

Gökçen ŞAHMARAN CAN

42 23

1950-1951 YILLARINDA BULGARİSTAN'DAN TÜRKİYE'YE TÜRK GÖÇÜ

Esra SARIKOYUNCU DEĞERLİ, Hasan KARAKUZU

59 26
68 32
52 25

İBN HALDUN’DA COĞRAFİ DETERMİNİZM

Cemalettin ŞAHİN, Rauf BELGE

47 31