Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

2017 Sayı: 60

1674 826

İÇİNDEKİLER

İNSAN KAYNAKLARINA DEĞER YARATMA

Tamer KEÇECİOĞLU, Mustafa Kemal YILMAZ

60 28

YARA DEĞİL SEVGİ YARAT: ASİT SALDIRILARI

Çiğdem BİLGE, Ümran OSKAY

52 30

YAPAY SİNİR AĞLARIYLA KONTROL ŞEMALARINDA ÖRÜNTÜ TANIMA

Şebnem Koltan YILMAZ, M. Mustafa YÜCEL

66 26

ZAMİR N'Sİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER

Şahap BULAK, İsmail ULUTAŞ

57 26

MANAS DESTANINDA İLİŞKİ SÖZLERİ

Gülten KÜÇÜKBASMACI

61 29