Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

2007 Cilt: 7 - Sayı: 1

240 101

Sayı Bilgileri

- Yayın İlkeleri

- Kapak

- İçindekiler

- Hakem Kurulu

İÇİNDEKİLER

Öğretmen Adaylarının Ölçme Değerlendirme Araç ve Yaklaşımlarına İlişkin Yeterlik Algıları

Sevilay KİLMEN,Meltem AKIN KÖSTERELİOĞLU,İlker KÖSTERELİOĞLU

21 7