Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

2009 Cilt: 9 - Sayı: 2

235 116

Sayı Bilgileri

- Yayın İlkeleri

- Kapak

- İçindekiler

- Hakem Kurulu

İÇİNDEKİLER

Fen Öğretiminde Değişkenler Nasıl Adlandırılabilir?

Gülşen BAĞCI KILIÇ,Esra YARDIMCI,Duygu METİN

17 8

Eğitimde Yeni Yaklaşımlar: Kanıt Temelli Öğretim

Akın EFENDİOĞLU,Tuğba YANPAR YELKEN

19 9

İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Bilgi Yönetimi Yeterlikleri

Salih Paşa MEMİŞOĞLU,Serpil ÖZSARIKAMIŞ

17 11