Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

2015 Cilt: 15 - Sayı: 0

397 149

Sayı Bilgileri

- Yayın İlkeleri

- Kapak

- İçindekiler

- Hakem Kurulu

İÇİNDEKİLER

Özel Eğitim Alaninda Çalişan Öğretmenlerin Tükenmişlik Düzeyleri ve Yaşam Doyumlarinin İncelenmesi

Hıdır AYDEMİR,İbrahim H. DİKEN,Ahmet YIKMIŞ,Veysel AKSOY,Osman ÖZOKÇU

19 7

Normal Gelişim Gösteren Öğrencilerin Özel Gereksinimli Öğrencilere Bakışını Etkileyen Etkenler

Mustafa AYRAL,Şadan ÖZCAN,Rahmi CAN,Ahmet ÜNLÜ,Haydar BEDEL,Gökhan ŞENGÜN,Şenol DEMİRHAN,Kemal ÇAĞLAR

19 7

Özel Eğitim Öğretmenlerinin Hizmetiçinde Yetiştirilme Düzeyleri

Osman YILDIRIM,Nezir ÜNSAL,Bahtiyar TOLUNAY

17 7

Özel Eğitim Üzerine Yapılan Proje Çalışmalarının Değerlendirilmesi

Sunay YILDIRIM DOĞRU,Özge ÖZLÜ,Cansu KANÇEŞME,Süleyman DOĞRU

18 6

Zihin Engelliler Öğretmenliği Bölümü Öğretmen Adaylarının Bölümü Tercih Motivasyonları

Hasan Said TORTOP,Volkan KOÇAK,Muradiye ACAR,Esra ORUÇ,Hürü CANÖZ,Bahar KAPUSUZ,Emrah ÇOŞKUN

20 8

Öğretmen Adaylarının Zihin Engelli Birey Kavramına Yönelik Algıları

Hasan Said TORTOP,Büşra KANDEMİR,Ömer Ensar KAYA,Fazilet DEMİR

18 6