Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

2017 Cilt: 16 - Sayı: 4

624 186

Sayı Bilgileri

- Yayın İlkeleri

- Kapak

- İçindekiler

- Hakem Kurulu

İÇİNDEKİLER

Duygusal Emek Ve Psikolojik İyi Oluş:Bir Yordayıcı Olarak Yönetsel Destek Algısı

Abbas ERTÜRK, Sultan Bilge KESKİNKILIÇ KARA, Demet ZAFER GÜNEŞ

21 7

Psikolojik Danışmada Süpervizör Eğitimi

Melike KOÇYİĞİT ÖZYİĞİT, Fatma İŞLEYEN

25 8

Sunum Yapma Becerilerinin Çok Yüzeyli Rasch Analizi İle Değerlendirilmesi

İbrahim Alper KÖSE, Hatice Gonca USTA, Alperen YANDI

18 7

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Yaşam Boyu Öğrenme Yeterliklerine Yönelik Algıları

Özge PINARCIK, Miray ÖZÖZEN DANACI, Mehmet Engin DENİZ, Nuray ERAN

20 7

Altinci Sinifta Elit Sinif Uygulamasi Üzerine Nitel Bir Çalişma

Ruken AKAR VURAL, Serap YILMAZ ÖZELÇİ, Meltem ÇENGEL, Müfit GÖMLEKSİZ

27 6