Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Journal of Teacher Education and Educators

Yıl 2013 , Cilt 2 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim kurumları yöneticilerinin yaşadıkları iş streslerine ilişkin görüşleri: bir durum çalışması

Yazar kurumları :
Akdeniz Üniversitesi1
Görüntülenme :
468
DOI :
Özet Türkçe :

İnsan eğitiminde ilköğretim okullarının payı çok büyüktür. İlköğretim yöneticileri de görevlerini yerine getirirken iş stresi yaşamaktadır. Bu araştırmanın amacı, ilköğretim kurumları yöneticilerinin yaşadıkları iş stresine ilişkin görüşlerini tespit etmektir. Bu araştırma Antalya ilinde gerçekleştirilmiştir. Araştırma bütüncül çoklu durum deseninde nitel bir çalışmadır. Araştırmanın evrenini Antalya ili Muratpaşa, Kepez ve Konyaaltı ilçelerinde çalışan ilköğretim kurumları yöneticileri oluşturmaktadır. Araştırmanın çalışma grubunu ise 13 yönetici (5’i okul müdürü ve 8’i müdür yardımcısı) oluşturmaktadır. Bu araştırmada veriler içerik analizi, doküman analizi ve gözlem formlarının analizinden yararlanılarak analiz edilmiştir. Analizde veriler NVIVO yazılım programından yararlanılarak kodlanmış ve bu kodlar arasındaki ilişkiler (temalar) belirlenmiştir. Araştırmanın sonucunda, yöneticilerin görevlerinden kaynaklı olarak iş stresi yaşadıkları tespit edilmiştir. Yaşanan iş stresinin kaynakları çok çeşitli olduğundan stresle başa çıkmada bu kaynakları dikkate almak önem arz etmektedir.

Özet İngilizce :

The share of compulsory education schools in teaching and training of people is so great. Compulsory school principals can also suffer stress at work while performing their duties. The purpose of this study is to determine compulsory education school principals’ perceptions of job stress and stressors. This research was conducted in Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı Counties of Antalya Province. The research is a qualitative study with a multiple holistic case study design. 13 principals (5 head principals and 8 assistant principals) make up the sample of the research. In this study, data were analyzed via content analysis, document analysis and analysis of observation forms. Data were encoded using the NVIVO software program to analyze them and relationships between these codes (themes) were determined. As a result, it was identified that principals had job stress due to their tasks. Job stress was experienced due to a wide variety of sources and it was important to consider these resources in order to cope with stress.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :