Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Journal of Strategic Research in Social Science (JoSReSS)

Yıl 2015 , Cilt 1 , 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Öğretmen Adaylarını Formasyon Eğitimi Almaya İten Nedenler

Yazar kurumları :
Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Bölümü, Dumlupınar Üniversitesi, Tavşanlı T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu
Görüntülenme :
593
DOI :
Özet Türkçe :

Nitelikli öğretmen olabilmenin en önemli koşulu nitelikli adayların seçilmesi ve yetiştirilmesidir. Arz ve talep bir mesleğe olan girdileri yakından etkilemektedir. Ülkemizde de bu arz ve talepleri karşılamak amacıyla farklı öğretmen yetiştirme modelleri denenmiştir ve denenmektedir. Öğretmen yetiştirme sorunsalına bakış açısı ise zamanla farklı değişkenlerden etkilenerek devam etmektedir. Araştırma, geleceğin bilinçli, sorumlu ve başarılı nesillerini yetiştirecek olan öğretmenlerin, mesleği tercih etmedeki nedenlerini ortaya koymayı amaçlamıştır. Araştırma, 2014-2015 akademik döneminde Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Eğitim Fakültesinde öğrenim gören, araştırmaya gönüllü olarak katılan 124 formasyon öğrencisini kapsamaktadır. Araştırma sonuçlarına göre; adayların % 65.3’ü etkili ve verimli öğretmenlik yapacağına,  adayların % 88.7’si mesleği severek yapacağına inanmakta ve mesleği tercih etme nedenlerinin de öğretmenlik mesleğini sevmeleri olduğu görülmektedir. Adayları formasyon eğitimi almaya iten en önemli nedenin de araştırma bulgularında görüldüğü gibi mesleği sevmeleri en çok tercih etme nedenlerinin başında gelmektedir. Bu tercih sırasını; alanlarını sevmeleri, öğretmeyi sevmeleri, kişiliklerine uygun bir iş olması ve mutlu olabileceklerini düşünmeleri izlemektedir. Adayların, % 56.5’i ise mesleği tercih nedeninin mecburiyet olmadığını, ek işler yapmaya fırsat tanımasının tercihte bir öncelik arz etmediğini belirtmişlerdir.

 

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The most important condition to be a qualified teacher is choosing and training qualified candidates. Supply and demand considerably affect the input to a profession. In Turkey, in order to meet this supply and demand, various teacher training models have been and are still being tried. The perspective to the problem of teacher training still continues by having been affected by different variables in time. This research aims to determine the preference reasons of teachers to be teachers who will train the conscious, responsible and successful generations of the future. The research encompasses 124 voluntary students having formation training at Dumlupınar University (DPÜ) Education Faculty during 2014-2015 academic period. According to the research results, 65.3% of the participants believe that they will do efficient and effective teaching while 88.7 % of the participant pre-service teachers believe that they will do their profession fondly and their preference reason for this profession is that they love this profession. 56.5 % of the participants state that their preference reason for this profession isn’t due to obligation and its convenience for doing extra jobs isn’t a factor for preference.

 

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :