Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Journal of Social Studies Education Research

Yıl 2010 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sosyal bilgiler eğitimi ve yeni bir sosyal bilgiler hareketi

Yazar kurumları :
Selçuk Üniversitesi1, Uşak Üniversitesi2
Görüntülenme :
441
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı teorik bir bakış açısıyla Sosyal Bilgiler Eğitimin bilimsel-pedagojik temellerde geliştirilmesi için yapılması gerekenleri ve bu işe kalkışan Yeni Bir Sosyal Bilgiler Hareketi’nin hedeflerini ve alana yapacağı katkılar açısından bir analizini yapmaktır. Bilgi çağında toplumsal hayata etkin bir şekilde katılmak için bireylerde arananlar arasında var olan bilgi, beceri, değer ve tutumların da kazandırılmasında Sosyal Bilgiler Eğitimi önemli bir öğretim alanıdır. Bu öğretim alanının bugün ABD’de köklü yapısının oluşmasında 1960’larda başlayan Yeni Sosyal Bilgiler Hareketi’nin (The New Social Studies Movement) çok önemli katkıları olmuştur. Bu hareket Sosyal Bilgiler Eğitiminin yapılandırmacı bir bakış açısıyla araştırmacı/sorgulayıcı yaklaşımla, eleştirel ve yansıtıcı düşünme, işbirliğine dayalı çalışma gibi becerilere vurgu yapılan, gerçek hayat problemlerini zengin bir sınıf ortamında işleyen bir Sosyal Bilgiler Eğitimi’ni yerleştirmeye çalışmıştı. Ancak, yeterince bilimsel araştırma desteğinden, uygun materyal ve kitaplardan ve yapılandırmacı anlayışa göre eğitim verebilecek donanımlı öğretmen desteğinden yoksun olan bu hareket kısa zaman içinde sönüp gitmişti. Buna karşılık bu hareketin ortaya koyduğu prensipler dünyanın bir çok ülkesinde gelişti ve gelişmeye devam etmektedir. Sosyal Bilgiler Eğitimi Türkiye’de çok yeni bir öğretim alanıdır ve hem teorik olarak Sosyal Bilgiler Eğitimin bilimsel temellerinin oluşturulmasında hem de okullarda öğretmenlerin pratik uygulamasında ihtiyaç duyulan yöntem–teknik yeterliliklerinde, materyal ve kaynak niteliklerinde eksiklikler mevcuttur. Sosyal Bilgiler Eğitiminin geliştirilmesi için Türkiye’de akademik bir hareket başlamıştır. Bu hareket Sosyal Bilgilerin geliştirilmesi için araştırma yapmak, akademisyen, öğrenci ve öğretmenler için kaynak kitaplar ve materyaller oluşturmak, politikalar geliştirmek, bilimsel toplantılar düzenlemek, alana özel yüksek standartta akademik ve uygulama dergileri neşretmek, bu alanda çalışan akademisyen, öğrenci ve öğretmenler için ortak platformlar oluşturmak gibi hedefler doğrultusunda kurumsal kimliği ile akademik hayatına başlamıştır. Bu makalede yeni hareketin Sosyal Bilgiler Eğitiminin Türkiye’de geliştirilmesine yapacağı katkılar, ABD’de hareketin tecrübeleri analiz edilerek tartışılmaktadır.

Özet İngilizce :

The aim of this article is to analyze theoretically the need to improve Social Studies Education in Turkey in a pedagogical manner and on the basis of the intended contributions and goals of a New Social Studies Movement to the field. Social Studies Education is an important teaching discipline to equip individuals with the necessary knowledge, skills, values and attitudes to operate efficiently in a knowledge society. The New Social Studies Movement of 1960s in the USA contributed to the development of Social Studies Education. This movement tried to establish a constructivist approach. The pioneers of this movement emphasized on the importance of an inquiry based approach, and rich and real life situation in the classrooms and skills such as critical thinking, reflective thinking, cooperation and collaboration in Social Studies Education. The movement started to test their theories in 1960s. They published 4 consecutive reports called The Indiana Experiments in Inquiry: Social Studies. They stated that the Inquiry Approach provides students with critical thinking skills in social, economical, political and personal situations at any age providing appropriate teaching methods and techniques are employed. Another important conclusion that they reached was that reflective thinking is not something that occurs itself without really taking measures to improve it. They also came to realization that the ideas that set out to test were likely to fail without proper training of teachers and students. They also realized that the hidden curriculum plays and important role in creating the desired social studies teaching tradition. The movement diminished in a short while due to the lack of research to support their theoretically sound ideas, appropriate teaching resources for teachers and students and ill-equipped teachers while their ideas were and still are gaining impetus in many countries in the world. Social Studies Education is relatively new in Turkey. Social Studies as we know it started officially in Turkey with the joint decision of Yüksek Öğretim Kurulu and Milli Eğitim Bakanlığı (CoHE and MoNE) in 1996. In 2005, the radical changes started to take place in Turkish primary and elementary education. The theoretical approach to education has shifted towards constructivist approach. Therefore, Social Studies Education has also supposedly taken a turn constructivism. Nevertheless, the expected improvement has yet to be realized in Turkey in this field. Social Studies Education in Turkey has weaknesses in terms of both in theoretically and practically. The literature suggests that there are at least 4 different areas to be improved: knowledge and skills of teacher trainers and teachers, learning environment and access to resources, education system and policy, and Social Studies Curriculum and its implementation. The quality of teaching resources and materials and teacher qualifications are not up-to-standards to carry out a constructivist Social Studies Education. Although attempts to improve situation in teaching and learning of Social Studies Education have been made by officials of Ministry of Education, non-governmental organizations and academics, they remain sporadic and unorganized faith wishful acts. They remain in policy and on paper at best.In order to bridge to gap between rhetoric and reality in Social Studies Education, a new movement has started in Turkey. This movement consists of scholars and teachers of Social Studies. This new Social Studies movement aims to do research in the field on the area; print books and teaching resource for both teachers and students; develop policies; hold academic meetings; publish high quality journals for both academics and practitioners; and to create opportunities and gateways for networking. This article critically argues the proposed contribution of The New Social Studies Movement to the field in Turkey drawing upon the experiences of the movement of 1960s in the USA.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :