Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Journal of Social Studies Education Research

Yıl 2010 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğretmen adaylarının vatandaşlık yeterlilikleri ile eleştirel düşünme becerileri arasındaki ilişki

Yazar kurumları :
Uşak Üniversitesi1
Görüntülenme :
328
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde farklı bölümlerde birinci sınıfta öğrenim gören öğretmen adaylarının vatandaşlık yeterlilikleri ile eleştirel düşünme becerileri arasındaki ilişkiyi tespit etmektir. İlköğretim programları; yapısı, felsefesi, amaçları ve öğrenme çıktıları bakımından incelendiğinde modern toplumlarda etkin görev yapabilecek olan bireylere temel toplumsal ve akademik becerilerin kazandırılması gerektiğine vurgu yapmaktadır. Bu yüzden öğretmen adaylarının vatandaşlık yeterliliklerini ve eleştirel düşünme becerilerini birlikte araştırmak çok büyük önem taşımaktadır. Bu çalışma tarama modelinde ilişkisel bir çalışmadır. Çalışmada iki farklı ölçme aracı kullanılmıştır. Öğretmen adaylarının vatandaşlık yeterliliklerini ölçmek amacıyla Yücel, Acun, Demirhan ve Göz tarafından geliştirilen ‘Vatandaşlık Yeterlilikleri Ölçeği’ kullanılmıştır. İki bölümden oluşan bu ölçeğin birinci bölümünde, öğretmen adaylarının kişisel bilgileri, ikinci bölümünde ise vatandaşlık bilgi düzeyleri, sergiledikleri vatandaşlık davranış düzeyleri ve vatandaşlık konularını önemseme düzeylerini ölçmeye yönelik 6 vatandaşlık temasını içeren bilgi, değer ve davranış olmak üzere 3 alt boyuttan oluşan toplam 84 madde yer almaktadır. Eleştirel düşünme beceri düzeylerinin ölçmek amacıyla ise Ennis ve arkadaşları tarafından geliştirilen ve Akar, Acun, Gülveren ve Yücel tarafından Türkçeye uyarlanan Cornell Eleştirel Düşünme Testi Düzey Z (CEDTDZ) kullanılmıştır. Bu araştırmada çalışma grubunun özellikleri uygun olduğundan Düzey Z kullanılmıştır. Çalışma grubu Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim gören 82 1. sınıf öğrencisinden oluşmuştur. Araştırma sonuçlarına göre öğretmen adaylarının vatandaşlık konularına ait bilgi düzeyleri, sergiledikleri vatandaşlık davranışları ve vatandaşlık konularına atfettikleri önem seviyesi oldukça yüksek bulunmuştur. Ayrıca öğretmen adaylarının vatandaşlık yeterlilikleri ile eleştirel düşünme becerileri arasında orta düzeyde bir ilişki ortaya çıkmıştır.

Özet İngilizce :

Bu araştırmanın amacı Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde farklı bölümlerde birinci sınıfta öğrenim gören öğretmen adaylarının vatandaşlık yeterlilikleri ile eleştirel düşünme becerileri arasındaki ilişkiyi tespit etmektir. İlköğretim programları; yapısı, felsefesi, amaçları ve öğrenme çıktıları bakımından incelendiğinde modern toplumlarda etkin görev yapabilecek olan bireylere temel toplumsal ve akademik becerilerin kazandırılması gerektiğine vurgu yapmaktadır. Bu yüzden öğretmen adaylarının vatandaşlık yeterliliklerini ve eleştirel düşünme becerilerini birlikte araştırmak çok büyük önem taşımaktadır. Bu çalışma tarama modelinde ilişkisel bir çalışmadır. Çalışmada iki farklı ölçme aracı kullanılmıştır. Öğretmen adaylarının vatandaşlık yeterliliklerini ölçmek amacıyla Yücel, Acun, Demirhan ve Göz tarafından geliştirilen ‘Vatandaşlık Yeterlilikleri Ölçeği’ kullanılmıştır. İki bölümden oluşan bu ölçeğin birinci bölümünde, öğretmen adaylarının kişisel bilgileri, ikinci bölümünde ise vatandaşlık bilgi düzeyleri, sergiledikleri vatandaşlık davranış düzeyleri ve vatandaşlık konularını önemseme düzeylerini ölçmeye yönelik 6 vatandaşlık temasını içeren bilgi, değer ve davranış olmak üzere 3 alt boyuttan oluşan toplam 84 madde yer almaktadır. Eleştirel düşünme beceri düzeylerinin ölçmek amacıyla ise Ennis ve arkadaşları tarafından geliştirilen ve Akar, Acun, Gülveren ve Yücel tarafından Türkçeye uyarlanan Cornell Eleştirel Düşünme Testi Düzey Z (CEDTDZ) kullanılmıştır. Bu araştırmada çalışma grubunun özellikleri uygun olduğundan Düzey Z kullanılmıştır. Çalışma grubu Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim gören 82 1. sınıf öğrencisinden oluşmuştur. Araştırma sonuçlarına göre öğretmen adaylarının vatandaşlık konularına ait bilgi düzeyleri, sergiledikleri vatandaşlık davranışları ve vatandaşlık konularına atfettikleri önem seviyesi oldukça yüksek bulunmuştur. Ayrıca öğretmen adaylarının vatandaşlık yeterlilikleri ile eleştirel düşünme becerileri arasında orta düzeyde bir ilişki ortaya çıkmıştır.According to the research findings, student teachers’ level of information/knowledge on various aspects of citizenship, their citizenship behaviors and the importance they attribute to citizenship are all in quite high level. However, student teachers’ score on critical thinking scale was relatively 19,60 out of 52. The findings also show that there is an average level of relationships between student teachers’ citizenship skills and their critical thinking skills.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :