Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Journal of Social Studies Education Research

Yıl 2010 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Computer technology in education and issues of power and equity

Yazar kurumları :
Ondokuz Mayıs Üniversitesi1
Görüntülenme :
245
DOI :
Özet Türkçe :

This study aims to use ‘techniques of power’ classified (based on Foucault’s work) by Gore in order to illustrate power relations between supporters (or non-supporters) of computer technology and teachers. For this purpose, six out of eight techniques of power (surveillance, normalization, exclusion, classification, distribution and regulation) is used in formulating thoughts about computer technology and issues of power and equity. In this study, these techniques of power were discussed more detailed both to exemplify how supporters (or non-supporters) of computer technology exercise power over teachers (preservice or inservice) by using of major techniques of power and to show how they are related to the issue of equity.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Yaklasık son 20 yıldır bilgisayar teknolojisi bazı eğitimciler tarafından, okul öncesi dönemden yükseköğretime kadar eğitimin bütün kademelerinde öğretim kalitesinin artırılması için en etkili yöntemlerden birisi olarak kabul edilmektedir. Bu eğitimciler, bilgisayar kullanımının sadece öğretimle sınırlı olmadığını, ayrıca öğrencinin farklı boyutlarda düsünmesini sağlayarak ve yaratıcılığını gelistirerek önemli katkılar sağlayacağını öne sürmektedirler. Bu fikre karsı çıkan bazı eğitimciler ise bilgisayar teknolojisinin öğrencilere pozitif anlamda bir sey katmadığı gibi küçük çocuklarda önemli derecede zararlara yol açacağı düsüncesini savunmaktadırlar. Su ana kadar yapılmıs olan çalısmalar bilgisayar teknolojisinin eğitimde etkili bir sekilde kullanılamadığını göstermistir. Eğitimde bilgisayar kullanımının önemine inanan eğitimciler etkili kullanımdaki eksiklikleri üç temel nedene bağlamıslardır. Bunlar; üniversite de alınan eğitimin yetersizliği, üniversitelerin bu konuda gönülsüz olması ve alınan eğitim yeterli bile olsa üniversite de alınan eğitim ve kullanılan araç-gereçle, okullardaki gerçekliğin birbiriyle örtüsmemesi. Bilgisayar teknolojisinin eğitimde hiçbir fayda sağlamayacağını düsünen eğitimciler ise bilgisayar teknolojisini savunanların sadece bir hayal dünyasında yasadıklarını iddia etmekte ve ne yapılırsa yapılsın bu teknolojinin eğitim açısından çok büyük bir fayda sağlamayacağını söylemektedirler. Bu eğitimcilere göre, bilgisayar teknolojisinin eğitimde ısrarla kullandırılmaya çalısılması sadece büyük bilgisayar sirketlerinin kendilerine yeni is alanları yaratma çabasından baska bir sey değildir. Yine bu karsı fikirleri savunanlara göre bilgisayarın eğitime sağladığı yararı gösteren çalısmalar çok küçük ölçekte ve dar bir kapsamda ve genellikle bilgisayar sirketler tarafından yapılan çalısmalarla sınırlıdır. Ayrıca harcanan milyonlarca dolardan sonra, gelismis ülkelerde bile bu teknolojilere esit ulasım olanağının sağlanamamıs olması da bu yazarlar tarafından ortaya atılmıs diğer bir tartısma konusudur. Bütün bu tartısmalardan da anlasılacağı üzere konu sadece eğitimde bilgisayar kullanımı ile sınırlı değildir. Bu aynı zamanda bir güç ve esitlik konusudur ve bu konuda sağlıklı bir karara varmak için konunun mutlaka her iki boyutuyla da derinlemesine incelenmesi gerekmektedir. Bu amaçla, Jennifer Gore’un (1998) Foucault’un güç çözümlemesi çalısmasını göz önünde bulundurarak olusturmus olduğu kuramsal çerçeve, bu çalısmada bilgisayar teknolojisi, güç ve esitlik üçgeninde ortaya çıkan konuları tartısmak amacıyla kullanılmıstır. Konuya daha uygun olduğu için Gore’un ortaya koyduğu sekiz temel baslıktan altı tanesi (gözetleme, normallesme, dıslama, sınıflandırma, dağıtma/ayırım ve düzenleme) bu çalısmada detaylı olarak incelenmis ve güç, esitlik ve bilgisayar teknolojisi arasındaki güçlü bağ açıklanmaya çalısılmıstır. Literatür incelemesi yoluyla yapılan bu çalısma göstermistir ki hem öğretmen adayları hem de öğretmenler bu üçlü iliskiden oldukça fazla etkilenmektedirler. Bu etki odaklarının basında resmi kurumlar, bilgisayar sirketleri ve okullar gelmektedir. Fakat alanda sınırlı sayıda yapılan arastırma yüzünden bu güç iliskisinin boyutlarını tam anlamıyla kavrayabilmek mümkün değildir. Bu yüzden en kısa sürede uzun soluklu nitel ve nicel çalısmalar baslatılarak konunun daha derinlemesine incelenmesi faydalı olacaktır

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :