KURUMSAL SAHİPLİK İLE SERMAYE YAPISI ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Öz Bu çalışma, kurumsal yatırımcıların Borsa Istanbul’da (BIST) yer alan firmaların sermaye yapısını nasıl etkilediğini incelemektedir. 2005 ile 2013 yılları arasında 150 firma için data toplanmıştır. 2005 yılından önce enflasyon muhasebesi uygulaması yapıldığı için veriyi saptırmamak adına daha önceki dönem dataları kullanılmamıştır. Veri için Bloomberg ve Merkezi Kayıt Kuruluşu veritabanlarından bilgi alınmıştır. Örneklem kümesi finansal alanda olmayan ve tüm datası mevcut 150 firmadan oluşmaktadır. Panel veri analizi ile 1,350 şirket-yıl gözlemi analiz edilmiştir. Veri, kurumsal sahiplik ile finansal kaldıraç arasındaki ilişki için incelenmiştir. Modelde, finansal kaldıraç bağımlı değişken ve kurumsal sahiplik açıklayıcı değişken olarak tasarlanmıştır. Tutulabilirlik, büyüklük, vergi, kar, likidite ve piyasa değeri / defter değeri kontrol değişkenleri olarak yer almıştır. Modelin sonucunda kurumsal sahiplik ile finansal kaldıraç arasında anlamlı ve negatif bir ilişki görülmüştür.

Kaynakça

Arslan, Ö. and Karan, M.B. (2006). Ownership and Control Structure as Determinants of Corporate DebtMaturity: a Panel Study of an Emerging Market. Corporate Governance: An International Review,14(4), 312-324.Aguilar, L.A. (2013). Institutional Investors: Power and Responsibility. Securities and Exchange Commission,Speech (19 April): www. sec. gov/News/Speech/Detail/Speech/1365171515808.Baltagi, B. (2005). Econometric Analysis of Panel Data. Chichester: John Wiley and Sons.Baker, M. and Wurgler, J. (2002). Market Timing and Capital Structure. The Journal of Finance, 57(1): 1-32.Breusch, T.S. and Pagan, A.R. (1980). The Lagrange Multiplier Test and Its Applications to ModelSpecification in Econometrics. The Review of Economic Studies, 47(1): 239-253.Çelik, S. and Isaksson M. (2014). Institutional Investors and Ownership Engagement. OECD Journal:Financial Market Trends, 2013(2): 93-114.Cespedes, J., Gonzalez, M. and Molina, C.A. (2010). Ownership and Capital Structure in LatinAmerica. Journal of Business Research, 63(3): 248-254.Crutchley, C.E., Jensen, M.R., Jahera, J.S. and Raymond, J.E. (1999). Agency Problems and the Simultaneityof Financial Decision Making: The Role of Institutional Ownership. International Review ofFinancial Analysis, 8(2): 177-197.Dahlquist, M. and Robertsson, G. (2001). Direct Foreign Ownership, Institutional Investors, and FirmCharacteristics. Journal of Financial Economics, 59(3): 413-440.Davis, E.P. and Steil, B. (2004). Institutional Investors. Cambridge, MA: MIT press.De Jong, A., Kabir, R. and Nguyen, T.T. (2008). Capital Structure Around the World: The Roles of Firm-andCountry-Specific Determinants. Journal of Banking and Finance, 32(9): 1954-1969.Gonenc, H. (2003). Capital Structure Decisions under Micro Institutional Settings: the Case of Turkey. Journalof Emerging Market Finance, 2(1): 57-82.Green, W.H. (2008). Econometric Analysis. New Persey: Pearson Prentice Hall.Gregoriou, G.N. (Ed.) (2012). Reconsidering Funds of Hedge Funds: The Financial Crisis and Best Practicesin UCITS, Tail Risk, Performance, and Due Diligence. Academic Press.Gujarati, D.M, and Porter, D.C. (20099. Basic Econometrics. New York: McGraw-Hill Companies.Gurunlu, M. and Gursoy, G. (2010). The Influence of Foreign Ownership on Capital Structure of Non-Financial Firms: Evidence from Istanbul Stock Exchange. IUP Journal of Corporate Governance, 9(4):21.Hasan, A. and Butt, S.A. (2009). Impact of Ownership Structure and Corporate Governance on CapitalStructure of Pakistani Listed Companies. International Journal of Business and Management, 4(2):50-57.Jensen, M.C. and Meckling, W.H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs andOwnership Structure. Journal of Financial Economics, 3(4): 305-360.Kraus, A. and Litzenberger, R.H. (1973). A State-Preference Model of Optimal Financial Leverage. TheJournal of Finance, 28(4): 911-922.Li, K., Yue, H. and Zhao, L. (2009). Ownership, Institutions, and Capital Structure: Evidence from China.Journal of Comparative Economics, 37(3): 471-490.Michaely, R. and Vincent, C. (2012). Do Institutional Investors Influence Capital Structure Decisions?.Johnson School Research Paper Series.Miller, M.H. (1988). The Modigliani-Miller Propositions After Thirty Years. The Journal of EconomicPerspectives, 2(4): 99-120.Modigliani, F. and Miller, M.H. (1958). The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory ofInvestment. The American Economic Review, 48(3): 261-297.Myers, S.C. and Majluf, N.S. (1984). Corporate Financing and Investment Decisions When Firms HaveInformation That Investors do not Have. Journal of Financial Economics, 13(2): 187-221.Park, H. M. (2011). Practical Guides to Panel Data Modeling: a Step-by-Step Analysis Using Stata. PublicManagement and Policy Analysis Program, Graduate School of International Relations, InternationalUniversity of Japan.Pöyry, S. and Maury, B. (2010). Influential Ownership and Capital Structure. Managerial and DecisionEconomics, 31(5): 311-324.Ross, S.A. (1977). The Determination of Financial Structure: the Incentive-Signalling Approach. The BellJournal of Economics, 8(1): 23-40.Sayılgan, G., Karabacak, H. and Küçükkocaoğlu, G. (2006). The Firm-Specific Determinants of CorporateCapital Structure: Evidence from Turkish Panel Data. Investment Management and FinancialInnovations, 3(3): 125-139.Tong, S. and Ning, Y. (2004). Does Capital Structure Affect Institutional Investor Choices?. The Journal ofInvesting, 13(4): 53-66.Xuan-Quang, D. and Zhong-Xin, W. (2013). Impact of Ownership Structure and Corporate Governance onCapital Structure: The Case of Vietnamese Firms. Australian Journal of Business and ManagementResearch, 3(3): 11.Wooldridge, J. M. (2010). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data. Cambridge, MA: MITpress.