Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Journal of Qafqaz University

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 28

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’deki bilim ve sanat merkezlerinde öğrenim gören üstün yetenekli öğrencilerin bilim adamı imgeleri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
403
DOI :
Özet Türkçe :

Fen öğretiminde öğrencilerin bilimsel bilginin yapısını, bilimsel düşünme becerilerinin nasıl elde edildiğini bilmesi ve bunları uygulamaya geçirmesi önem taşımaktadır. Bilimsel bilginin yapısını ve uygulama yollarını öğrenen öğrenciler, çevrelerinde karşılaştığı sorunlara farklı gözle bakabilecek ve çözüm yolları üretebilecektir. Fen bilimlerine yönelik olumsuz tutum ve davranışlar sergileyen öğrencilerin, bu alandaki başarılarının olumsuz yönde etkilendiği ve öğrencilerin gelecekteki meslek seçimlerine olumsuz etkilerinin olduğu araştırma sonuçlarında ortaya konulmaktadır. Fen bilimlerinin yapısı, bilimsel bilgi ve özellikle bilim adamları hakkında yanlış düşünceleri olan öğrencilerin, bu alanla ilişkili olarak yapacakları çalışmalarda isteksiz oldukları, yapılan araştırma sonuçlarında görülmektedir. Öğrenciler bilim adamlarını, fiziksel dış görünümlerine göre (yaşlı, saçı dökülmüş, önlüklü, tuhaf saç görünümlü vb.) değerlendirmekte, onların yaptığı çalışmaların uygulamaları hakkında çok fazla bilgiye sahip olmadıkları görülmektedir. Öğrencilerin bilim adamları hakkındaki düşüncelerinin olumsuz olması, onların gelecekte bu alanda çalışma isteklerinde bir azalmaya sebep olabilecektir. Bu amaçla araştırmada Kırıkkale İli Bilim ve Sanat Merkezi’nde öğrenim gören üstün yetenekli öğrencilerin bilim adamları hakkındaki düşüncelerinin ne olduğunu belirlemek istenmiştir. Araştırmada, yurt dışı literatürde sıklıkla kullanılan, “Bir Bilim Adamının Resmedilmesi Testi” (DAST‐Draw a Scientist Test) kullanılmış ve öğrencilerden elde edilen çizimler analiz edilmiştir. Ölçekte, öğrencinin bir bilim adamını nasıl gördüğü, kendisinin bir bilim adamı olduğu zaman nasıl davranışlar sergileyeceği ve bir bilim adamı resmederken; nerede, kaç yaşında, ne iş yaparken resmettiği ve çevresinde bilim adamı olarak kimi gördüğüne yönelik sorular yer almaktadır. Kullanılan ölçekten elde edilen veriler nitel ve nicel yöntemler kullanılarak değerlendirilmiş ve Bilim ve Sanat Merkezlerinde fen öğretimine yönelik yapılması gereken etkinliklerin neler olabileceğine ilişkin önerilerde bulunulmuştur.

Özet İngilizce :

In science education, it is important for the students to understand the structure of scientific knowledge, to learn how the scientific thinking skills are acquired and to convey these to practice. The students that mastered the structure of the scientific knowledge and the means to translate this knowledge into practice would approach the problems they encounter around differently and might provide solutions to those problems. Evidence indicates that negative attitudes of students towards science education deteriorates their academic success in this field and have negative effects on students’ future selection of profession. Researches also show that students with misconceptions about the structure of science, scientific knowledge and specifically the scientists become reluctant in scientific tasks. Students appreciate scientists with respect to their appearances (old, bald, with white coat, with a weird hair style and so on) and they generally seem to have insufficient knowledge about the scientists’ studies. Because of the negative conceptions of students about scientists, the studentsʹ ambitions to work in this field in the future may diminish. With this purpose, it was intended in this study to determine the scientist images of the gifted students studying in Kırıkkale Province Science and Art Center.The study made use of the frequently used and cited DAST (Draw a Scientist Test) and then the drawings obtained from the students were analyzed. The scale consisted of questions such as how the student viewed a scientist, what kind of behaviors he/she would present if he/she becomes a scientist, how the student drew a scientist (at what age, where, in doing what etc.) and who did the student view as a scientist in the milieu? The data obtained from the scale were evaluated using both qualitative and quantitative methods and several recommendations were made on the models of activities that might be used in Science and Art Centers for science education.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :