Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Journal of Qafqaz University

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 26

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de matematik eğitimi ve öğretmen yetiştirmeye yönelik öğretmen adaylarının görüşleri

Yazar kurumları :
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi1, Abdurrahman Gazi Lisesi2
Görüntülenme :
332
DOI :
Özet Türkçe :

Araştırmanın amacı, Matematik Öğretmenliğini seçen öğrencilerin Eğitim Fakültelerine hangi bilgi düzeyi ile geldikleri, Eğitim Fakültelerinde nasıl yetiştikleri ve öğretmenlik atamalarında karşılaştıkları güçlükler öğrenci görüşlerinden yararlanılarak saptamaktır. Araştırmanın örneklemini 2007–2008 eğitim‐öğretim yılının II. dönemi sonunda Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Ortaöğretim Matematik öğretmenliği 1.sınıfta okuyan 31, 5.sınıfta okuyan 30 öğrenci oluşturmaktadır. Verileri toplamak için 1.sınıflara 10, 5.sınıflara 19 soruluk bir anketten yararlanılmıştır. Verilerin analizinde frekans ve yüzde kullanılmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The purposes of this study are to explore students’ knowledge level of registered at The Faculty of Education, how they are trained at the Faculty of Education and the difficulties in their appointment as teachers. The participants of the study are the student teachers (31) at the first year and the presevice teachers (30) at year five. The study was undertaken in the second term of the 2007‐2008 academic year. The data was collected by using a questionare applied to the first year students. This questionnare consisted of 10 items. The questionnare applied to the fifth year students consisted of 19 items. In the analyses of the data percentage and frequency were used.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :