Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Journal of Qafqaz University

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 26

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sovyetler birliği’nde reform sürecinin başlangıcı ve gorbaçov dönemi

Yazar kurumları :
Kafkas Üniversitesi1, Kafkas Üniversitesi İ.İ.B.F. Siyaset Bilimi Bölümü2
Görüntülenme :
587
DOI :
Özet Türkçe :

Gorbaçov’un Sovyetler Birliği’nde “Glasnost ve Perestroyka” adı altında yürüttüğü reform politikasının zemini, 1980’li yılların ilk yarısında oluşmuştur. Andropov, Brejnev sonrasında Sovyet sisteminin özellikle ekonomik açıdan büyük bir sorun yaşadığını görmüş ve bu yönde bir reform hareketi başlatmıştır. Fakat ömrü bu reformları tamamlamaya yetmemiştir. Bir anlamda bu süreç sonucunda ortaya çıkan Gorbaçov ve reform ekibi ise, 1985 yılından itibaren Andropov’un reform çizgisini izlemiştir. Burada daha çok ekonominin canlandırılması ve sistemin yeniden yapılandırılması amaçlanmıştır. Fakat bu ilk dönem reformlarıdan beklenen hedeflerin gerçekleşmemesi, reformların boyut değişmesine, siyasal bir karakter kazanmasına ve derinleşmesine neden olmuştur. Derinleşen reformların ortaya çıkan engelleri etkisizleştireceği ve başarısızlıkları kapatacağı düşünülmüştür. Gorbaçov’un siyasal reformlar ve açıklık (glasnost) politikasıyla yeniden yapılandırmanın (perestroyka) önündeki bürokratik direnci kırıp reformlar için halk desteği sağlama düşüncesi, neticede kontrolü kaybetmesine, devlet otoritesinin çözülmesine ve sistemin çöküşüne yol açmıştır. Bu çalışmada, “Glastnost ve Perestroyka”nın oluşum ve gelişim seyri, Andropov’dan Gorbaçov dönemine (1988’e kadar) analiz edilmiştir.

Özet İngilizce :

The grounds of the reform policy, which was launched by Gorbachev under the name of “Glasnost and Perestroika” in Soviet Union, were set down in the first half of 1980’s. After Brezhnev, Andropov, who was aware of the problems, especially in economic structure of Soviet system, initiated reform process. Unfortunately his life ended before the realization of these reforms. However, as a result of this period Gorbachev and the team of the reform could emerge on the political scene in 1985 year. In the first years, Gorbachev and the team of reform had followed Andropov strategy in relation with acceleration of economy and reconstruction of the system. But, unrealized goals, which were expected due to fulfilling reforms, caused transformation and politicization of the reforms. It was supposed, that with the deepening process, emerged obstacles could have been defeated. Gorbachev tried to break down bureaucracy’s opposition and to get public support through political reforms and glasnost. But these thoughts and attempts lay behind loosening of the state authority and collapsing of the system. In this study were analyzed formation and growth process of “Perestroika and Glasnost” from Andropov to Gorbachev (from 1985 to 1988).

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :