Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Journal of Qafqaz University

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 28

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sınıf öğretmenliği öğrencilerinin matematik dersine ilişkin motivasyon ve öz‐düzenleme becerileri

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü1
Görüntülenme :
384
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, 1,2,3 ve 4.sınıfta öğrenim görmekte olan sınıf öğretmenliği öğrencileri arasında matematik dersine ilişkin öz‐düzenleme becerileri ve motivasyon düzeyleri açısından fark olup olmadığını tespit etmek amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda Atatürk Üniversitesi 2008–2009 bahar döneminde Sınıf Öğretmenliğinde öğrenim gören 127 öğrenciye, Öğrenmede Motive Edici Stratejiler Ölçeği (MSLQ) uygulanmıştır. Yapılan veri analizleri sonucunda sınıf değişkenine göre ölçeğin tekrarlama, bilişüstü öz düzenleme, zaman ve çalışma çevresinin düzenlenmesi, arkadaştan öğrenme ve yardım arama, amaca odaklanma, görev değeri, öğrenme inanışlarının kontrolü ve sınav kaygısı alt boyutlarında anlamlı farklılık bulunmuştur.

Özet İngilizce :

In this study, it has been aimed at finding out whether there is a difference in terms of the levels of motivation and self‐arrangement into mathematics lesson among the students attending to first, second, third and fourth grades of the primary school. In accordance with this target, in 2008‐2009 spring term 127 students attending to primary school education at Atatürk University were applied Motivating Strategies in Learning (MSLQ) . As a result of the data analysis, it has been found out meaningful differences in the sub dimensions of according to class variation; repetition of scale, cognitive self arrangement, time and the arrangement of study environment, learning from a friend and searching for help, focusing on the aim, value of the duty, controlling the belief of learning and anxiety of exam.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :