Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Journal of Qafqaz University

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 28

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Propensities of tajik, uzbek and russians towards islamic work ethics

Yazar kurumları :
Herbion Baku LLC1, Iqra University2, Tajik State University3
Görüntülenme :
277
DOI :
Özet Türkçe :

This paper examines the propensities of Tajik, Uzbek and Russians towards Islamic work ethics. Epistemology of Islam demands that Muslim CIS return to the basic construction of Islamic teachings (Choudhury, 1994). This study uses a sample of 204 employees from several services, educational and non‐governmental organizations of Republic of Tajikistan. The results of hypotheses testing through univariate one‐way analysis of variance (ANOVA) suggest that Tajik and Uzbek have stronger propensity towards Islamic moral values than Russians, whereas there is no significant difference among three nationalities towards Islamic work values. On the other hand, the results point out that with increase in age there is higher propensity of all three nationalities towards Islamic work ethics (IWE). Gender‐wise analysis suggests that female respondents have higher propensity towards IWE. Conclusion, recommendations and future research opportunities are also discussed.

Özet İngilizce :

Bu tədqiqat işi Tacik, Özbək və Rusların Islamda əmək etikasına olan meyllərini araşdırır. İslamın epistemologiyası MDB müsəlmanları İslam təliminin əsaslarına qayıtmağı tələb edir (Choudhury, 1994) . Bu araşdirma Tacikistan Respublikasının müxtəlif xidmət sahələrində, təhsil və qeyri‐hökümət orqanlarında çalışan 204 işçinin nümünəsindən istifadə edir. Fərziyyənin bir dəfəlik birtərəfli analizinin nəticələri göstərir ki, Tacik və Özbəklərin İslamın mənəvi dəyərlərinə meyli Ruslardan daha güclüdür, baxmayaraq ki, bu üç millət arasında Islamın əmək etikasına qarşı münasibətdə aşkar fərq yoxdur. Digər tərəfdən, nəticələr göstərir ki, yaşın artması ilə İslamın əmək etikasına olan meyl də artır (İƏE). Müdrik‐cins analizi göstərir ki, qadınlar İƏE‐yə daha çox meyllidirlər. Nəticə, tövsiyə və gələcək tədqiqat imkanları da muzakirə olunur.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :