Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Journal of Qafqaz University

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 29

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Polietilenqlikol makromolekullarının konformasiya polyarizasiyasının bəzi aspektləri

Yazar kurumları :
Bakı Dövlət Universitet1
Görüntülenme :
478
DOI :
Özet Türkçe :

Müxtəlif molekulyar kütləli polietilenqlikolların (1500, 6000, 20000) duru sulu məhlullarında makromolekulların polyarizasiya əmsalı refraktometrik üsulla tədqiq edilmişdir. Müəyyən olunmuşdur ki, polimerin məhlulda müəyyən konsentrasiyasından başlayaraq makromolekullar qarşılıqlı təsirdə olurlar. Bu qarşılıqlı təsir polimerin molekulyar kütləsi artdıqca daha kiçik konsentrasiyadan başlayır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Macromolecular polarizability has been investigated by the refractometric method for the diluted water solutions of polyethylenglicols with various molecular weights (1500, 6000, 20000). It has been established, that macromolecules since the certain concentration of polymer start to interect with each other and this interaction begins with lower concentration of polymer with increase in molecular weight of polymer.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :