Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Journal of Qafqaz University

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 28

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğretmen adaylarının eğitim teknolojisi kavramına yönelik geliştirmiş olduğu metaforlar

Yazar kurumları :
Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü1, Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü2
Görüntülenme :
589
DOI :
Özet Türkçe :

Nitel yöntemler gerçekleştirilen bu araştırmada, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği, Kimya, Okul Öncesi Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Tükçe Öğretmenliği ve Matematik bölümleri son sınıfında öğrenim gören öğretmen adaylarının eğitim teknolojisi kavramına ilişkin geliştirdikleri metaforlar analiz edilmiştir. Toplam 143 öğretmen adayından 83 farklı metafor elde edilmiştir. Bu metaforlar sebepleri dikkate alınarak temalandırılmıştır. Eğitim teknolojisi kavramını öğretmen adaylarının işlev/rol, yapısal özellik, uyarı, sembolik özellik ve tutum olmak üzere beş farklı başlık altında tanımladıkları görülmüştür. Tüm öğretmen adayları bölümlerine bakılmaksızın en fazla işlev/rol özelliği ile yani yararlı ve önemli görerek tanımlamıştır. Öğretmen adaylarının öğrenim gördükleri bölümlerine göre eğitim teknolojisine yönelik kullandıkları metaforların oranlarının farklılaştığı da görülmüştür. Bir başka ifade ile öğrenim görülen bölüm eğitim teknolojisini tanımlamada önemli bir rol oynamaktadır.

Özet İngilizce :

In this research using qualitative methods, we analyze the metaphors about education technologies concept developed by fourth year teacher candidates in Afyon Kocatepe University Classroom Teacher, Chemistry, Mathematics, Social Science Teacher, Turkish Teacher and Preschool Teacher departments. 83 different metaphors are obtained from total 143 teacher candidates. The themes of these metaphors are classified according to their reasons. It is observed that teacher candidates identify the education technology concept in 5 different titles which are function/role, structural specification, impulse, symbolic features and attitude. Without considering the departments of teacher candidates it is seen that they identify the education technology by function/ role feature at most. It is also observed that the ratios of metaphors differ according to departments of teacher candidates. On the other hand, the departments, in which teacher candidates study, have important role in identifying education technologies.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :