Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Journal of Qafqaz University

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 26

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Internet ile eğitim: tüketici eğitimi modeli

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi 1
Görüntülenme :
352
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırma, tüketicilerin internet ile uzaktan eğitim ve katıldıkları eğitim modeline ilişkin görüşlerini belirlemek amacı ile hazırlanmıştır. Araştırmanın verileri, yedi tüketici ile gerçekleştirilen grup görüşmesi aracılığı ile toplanmıştır. Grup görüşmesine katılan tüketiciler; öğrencinin ders saatini ve süresini kendisinin ayarlayabilme imkânına sahip olması, her öğrencinin kendine uygun hızda ilerlemesi, zaman ve mekân esnekliği sağlaması, daha geniş bir kitleye erişim sağlamasını bu eğitim şeklinin yararları olarak dile getirmişlerdir. Grup görüşmesine katılan tüketicilerin katıldıkları tüketici eğitimi modelinde hoşlandıkları noktalar; ünitelere ayrılmış olması, tüketici ile ilgili ayrıntılı olarak bilgi edinilmesi, soruların anlaşılır olması, anlatımın sade, yalın ve anlaşılır olmasıdır. Tüketicilerin, eğitim modelinde hoşlanmadıkları noktalar ise; canlılık yönünden eksik olması, örneklere az yer verilmesi, örnek olayların olmamasıdır. Tüketici Eğitimi konularının farklı eğitim seviyelerine yönelik bir eğitim seti şeklinde hazırlanması önerilebilir.

Özet İngilizce :

This research was conducted to determine the ideas of consumers concerning education through the Internet and the education model they attend. The data of the study was collected through group interviews carried out with seven consumers. The consumers attending to group interviews expressed the fact that students have the opportunity to decide their class hours and duration themselves, each student improve at a speed suitable for himself, it enables flexibility at time and place, and that it enables an access for a larger mass are for the benefit of consumers. The issues the participant consumers enjoy the most at the consumer education model they attend are; the fact that it is divided into units, detailed information is available related to consumers, that the questions are clear to understand and that the narration is plain, simple and comprehensible. The issues the consumers enjoy the least are; that it lacks in terms of liveliness, there are few examples and that there is no sample cases. It can be recommended that the issues of Consumer Education were prepared as an education set concerning different educational levels.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :