Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Journal of Qafqaz University

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 27

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Influence of polyethylenglycol on rheological properties of agar gel

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Bakü Devlet Üniversitesi1
Görüntülenme :
280
DOI :
Özet Türkçe :

By using of coaxial cylindrical viscosimeter the influence of polyethylenglycol on agar gel viscosity and yield stress has been investigated. The mentioned rheological properties of 1% agar gel is sufficiently influenced only by polyethylenglycol with molecular mass 1500. There are observed maxima in dependences of agar gel rheological properties on polyethylenglycol concentration. The observed regularities can be explained by size effect.

Özet İngilizce :

İşdə koaksial silindrik viskozimetrin köməyi ilə polietilenqlikolun agar gelinin özlülüyünə və axının astana gərginliyinə təsiri öyrənilmişdir. 1%‐li agar gelinin göstərilən reoloji xassələrinə yalnız molekul çəkisi 1500 olan polietilenqlikol (PEG‐1500) əhəmiyyətli dərəcədə təsir edir. Agar gelinin reoloji xassələrinin polietilenqlikolun konsentrasiyasından asılılığında maksimum müşahidə olunur. Alınan qanunauyğunluqlar ölçü effekti ilə izah olunur.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :