Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Journal of Qafqaz University

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 26

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Income inequality, poverty, and growth in transition economies: the case of kyrgyzstan

Yazar kurumları :
İstanbul Üniversitesi1
Görüntülenme :
326
DOI :
Özet Türkçe :

This study deals with the relations among growth, income inequalities, and poverty in the context of transition process, examining the experience of Kyrgyzstan. Income distribution and poverty has always been significant issues of macroeconomics and lead not only to economic but also to socio‐culturel and political problems. Specifically, these are among the big challenges faced by transition economies. Experiences of transition economies show a positive relation between growth and inequalities and a negative relation between growth and poverty. With the growth in GDP after the big resession in the begining of transition process all the transition countries have become more unequal eventhough there was a wide diversity among countries and at times Generally, a negative relationship between growth and income equality has been observed for all economies. Transition economies experinced a sharp decline in production and income accompanied by a distortion in income distribution. Even after recovery an increase in inequality has been accompanied to increases in GDP. It can be concluded that decreasing inequalities, and poverty level and improving investment climate are the most important challenges faced by transition economies.

Özet İngilizce :

Bu çalışmada, geçiş ekonomileri açısından, büyüme, fakirlik ve gelir eşitsizlikleri arasındaki ilişkiler ele alınmaktadır. Gelir dağılımı ve fakirlik, her zaman, makroiktisadın önemli konuları arasında olagelmişlerdir ve yalnızca iktisadi problemlere değil, aynı zamanda, sosyo‐kültürel ve siyasi problemlere de yol açmaktadırlar. Bu konular, özellikle, geçiş ekonomilerinin karşılaştıkları büyük problemler arasındadırlar. Geçiş ekonomilerinin tecrübeleri; büyüme ve eşitsizlikler arasında pozitif, büyüme ve fakirlik arasında ise negatif bir ilişkinin varlığını göstermektedir. Geçiş sürecinin başlangıcındaki büyük depresyonun ardından, GSYİH’deki artışla birlikte, ülkeler ve dönemler arasında farklılıklar olmakla beraber, bütün geçiş ekonomileri daha eşitsiz hale gelmişlerdir. Genel olarak, bütün ekonomilerde, büyüme ve gelir adaleti arasında negatif bir ilişki gözlenmektedir. Geçiş ekonomileri üretim ve gelir seviyelerinde keskin düşüşler yaşamışlar ve buna gelir dağılımında bir bozulma eşlik etmiştir. Büyüme sağlanmaya başladıktan sonra dahi GSYİH’deki artışlara eşitsizliklerde bir artış eşlik etmiştir. Sonuç olarak denebilir ki, eşitsizliklerin ve fakirliğin azaltılması ve yatırım ikliminin iyileştirilmesi, geçiş ekonomilerinin karşı karşıya oldukları en önemli problemlerdir.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :