Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Journal of Qafqaz University

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 26

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim okullarında 1‐5. sınıflarda yapılandırmacılık yaklaşımına göre oluşturulan eğitim programlarının uygulanmasında öğretmenlerin karşılaştığı sorunlar

Yazar kurumları :
Gaziantep Üniversitesi Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
294
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırma Gaziantep ili Şahinbey ve Şehitkamil merkez ilçelerinde bulunan devlet ilköğretim okullarında görev yapan ilköğretim 1.‐5. sınıf öğretmenlerinin yapılandırmacı ilköğretim programına yönelik görüşlerini belirlemeye yönelik yapılan tarama modelinde yapılmış bir çalışmadır. Gaziantep ili Şahinbey ve Şehitkamil merkez ilçelerinde bulunan 36 okulda çalışan 319 öğretmen bu çalışmanın örneklemini oluşturmaktadır. Örneklem olarak seçilen bu 319 ilköğretim sınıf öğretmenine yapılandırmacılık hakkında görüşlerini öğrenmek amacıyla 5’li likert ölçeğine göre hazırlanmış 61 sorudan oluşan bir öğretmen anketi uygulanmıştır. Bu anket soruları 5 alt boyuttan (hedef, içerik, öğrenme‐öğretme yaşantıları, sınama durumları, programla ilgili genel sorular) oluşmaktadır. Bu çalışmada, anketteki betimsel değişkenler ile öğretmenlerin yeni öğretim programlarıyla ilgili algıları arasında anlamlı bir farkı olup olmadığını tespit etmek amacıyla t‐test ve anova uygulanmıştır. Bu makale 23‐25 Haziran 2008 tarihinde Gazi Magusa, Kuzey Kıbrıs’ta gerçekleştirilen Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi’nde (International Conference on Educational Sciences/ ICES’08) bildiri olarak sunulmuştur. Bu makale Sevinç Demir tarafından yapılan yüksek lisans tezinin bazı verileri kullanılarak Yrd. Doç. Dr. Sevilay ŞAHİN’in danışmanlığı altında yazılmıştır.

Özet İngilizce :

This study aims to determine the opinions of teachers working at primary schools in Şahitkamil and Şahinbey Towns, in Gaziantep about educational programmes formed according to constructivist approach in primary schools. For this aim the questionnaire developed by the researchers and has been applied to 319 teachers working at primary schools in Şahitkamil and Şahinbey Towns, in Gaziantep. The model applied in the study is Descriptive Method. In this study, t‐test and anova have been made to find out if there is a statistical meaningful difference between the decsriptive variables and the teachers’ impressions about the dimensions (object, content, teaching‐learning process, evaluating and general view to the curriculum) of the programme. This article was presented as a bulletin at the International Conference on Educational Sciences (ICES’08) on 23‐25 th June 2008 in Famagusta, Northern Cyprus. This article was written usıng some data of MA thesis made by Sevinç DEMİR under the supervision of Asist. Prof. Dr. Sevılay ŞAHİN.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :