Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Journal of Qafqaz University

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 28

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim 6. ve 7. sınıf sosyal bilgiler programındaki coğrafya ünitelerinin içeriğine ilişkin öğretmen ve öğrenci görüşleri

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi1, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi2
Görüntülenme :
426
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmada ilköğretim 6. ve 7. sınıf Sosyal Bilgiler programındaki coğrafya ünitelerinin içeriğine ilişkin mevcut durum, öğretmen ve öğrenci görüşlerine göre ortaya konulmaya çalışılmıştır. 114 Sosyal Bilgiler öğretmeni, “1450” altıncı ve “1455” yedinci sınıf öğrencisi bu araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Geliştirilen ölçek öğretmen ve öğrencilere uygulanmış ve elde edilen veriler üzerinde istatistiksel analizler yapılmıştır. Yapılan istatistiksel işlemler sonucunda; coğrafya ünitelerinin içeriğine ilişkin, yüksek yüzdeye sahip olan öğretmen ve öğrenci görüşleri ortaya çıkarılmıştır. İçeriğin öğretmen ve öğrenci görüşlerine göre farklılaştığı tespit edilmiştir. Farklılaşmanın öğrenci görüşleri lehine olduğu saptanmıştır.

Özet İngilizce :

In this research, the situation as to the content of the geography units in social sciences programmes of 6th and 7th class of primary school was examined point of view of teachers and student’s views. The study sampling of the research consists of 114 social sciences teachers, 1450 sixth class students and 1455 seventh class students. The scale developed was applied to the teachers and students, and in the result of statistical process on the data obtained, the views of students and teachers having high percentage and as to the content of geography units have been existed. It was detected that the content varied according to teachers and students views. It was found out that the differentiation became in favour of students views.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :