Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Journal of Qafqaz University

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 26

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Iç kontrol sistemi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Anadolu Bil Meslek Yüksek Okulu1
Görüntülenme :
314
DOI :
Özet Türkçe :

Özellikle işletmelerin stratejik planlamalarında ve hissedarların yatırım kararlarında yönlendirici olan mali tabloların üretildiği sürece temel teşkil eden iç kontrol sistemi, yönetim desteği ve görevlerin ilkesi gibi iki ana esasa dayanır. Etkin bir iç kontrol sistemi için gerek ve yeter şartlar olarak nitelendirebileceğimiz bu iki hususun uygulamaya alınamaması, işletmelerde iç kontrol sisteminin unsurları olan organizasyonel yapı, iç denetim ve muhasebe sisteminin de ihmal edilmesi sonucunu doğurur. Muhasebe mesleğini de olumsuz etkileyen bu durumun ortadan kaldırılması için sermayedarların, kesinlikle “müteşebbis yönetici” kimliklerinden arınmaları gerekmektedir. Ancak bu şekilde görevlerin ayrılığı ilkesine paralel olarak yöneticiler yönetim sürecine dâhil edilebilir, icranın dışında bir iç denetim fonksiyonu tesis edilebilir, muhasebe sistemi içinde meslek mensupları etkin rol üstlenerek, günümüzün gereklerine cevap verebilecek yazılımlar kullanabilir. Devlet ise bağımsız denetimi tüm işletmeler için zorunlu kılacak düzenlemeler getirmelidir. Zira bağımsız denetimin yaygın olarak zorunlu olmadığı ülkelerde, işletmelerde iç kontrol sistemine gereken önem verilmemektedir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The article aims evaluation structure of the internal control system (the System). Thus, first of all, significance of the System is underlined. Our age is an intensive competition age. The price is not subject to intervention of the producers. It is formed in the global market. Therefore, the enterprises should engage in modernization of production technology, development of new products and designation of new sale policies. This also, requires minimization of production cost and disposal of period expenses, maximization of productivity. As from this point, the level of knowledge managements have got, affects their adaptation process. The main source of the knowledge required for taking well‐directed, well timed and strong decision is the System in enterprises. After underlining significance of the System, the components of the System are explained and its definition is made. The system consists of organizational structure, internal audit and accounting system. The management support is absolutely, required to establish an effective System and the main principle of the System is the segregation of duties. In the conclusion and recommendation chapter, under light of points mentioned above segregation of duties for organizational structure, qualified accountants for accounting system, qualified internal auditors for internal audit, only entrepreneur shareholder for establishing the System and accounting standards instead of fiscal legislation for reporting are strictly, recommended.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :