Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Journal of Qafqaz University

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 26

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Hatıralarda millî mücadele dönemi

Yazar kurumları :
Karadeniz Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü1
Görüntülenme :
463
DOI :
Özet Türkçe :

Millî Mücadele’ye tanıklık eden hatıralar da, Mondros Mütarekesi sonrasında Türk ordularının durumunu, işgalleri ve azınlıkların faaliyetlerini, sosyal hayata ilişkin birçok ayrıntıyı tanıklarının ifadeleri ile görmek mümkündür. Nutuk, bir anı olarak daima Kurtuluş Savaşı ile Türkiye Cumhuriyeti Tarihine temel kaynak olma niteliğini devam ettirecektir. Tarihçiler, bu dönem üzerindeki çalışmalarında, Büyük Nutka başvurmak zorundadırlar. Çünkü Nutuk, ilk elden çıkmış ve bizzat hareketin lideri tarafından yazılmış bir kaynaktır. Çalışmanın kapsamının sınırlı olması dolayısıyla döneme ilişkin az sayıda hatıralardan örnekler verilmiştir.

Özet İngilizce :

In the memoirs which witnessed the National Struggle, the situation of the Turkish army after the Armistice of Mudros, invasions, the activities of the minorities and a lot of details regarding the social life can be seen with the testimonies of the witnesses. The Great Speech, will always be the fundamental source for the Independence War and the history of the Republic of Turkey. Historians have to refer to The Great Speech in their studies regarding these periods. Because The Great Speech is a source from the first hand and is written by leader of the movement. Because of the limits of this study, only some memoirs are examined.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :