Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Journal of Qafqaz University

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 29

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

полевая и температурная зависимости электропроводности монокристаллов твердых растворов (ga2s3 )1‐x (eu2о3)x

Yazar kurumları :
АЗЕРБАЙДЖАН1
Görüntülenme :
302
DOI :
Özet Türkçe :

The detailed investigations of a strong electric field effect on the electroconductivity of (Ga2S3 )1‐x (Eu2О3)x single crystals have been carried out for the first time. The obtained results were analyzed on the base of injectioncontact phenomena, spase‐charge limited currents, thermal field Pooley‐Frenkel effect theories.

Özet İngilizce :

İlk dəfə qüvvətli elektrik sahəsinin (Ga2S3 )1‐x (Eu2О3)x monokristal nümunələrinin elektrik keçiriciliyinə təsiti ətraflı tədqiq olunmuşdur. Alınan nəticələr injeksion‐kontakt hadisələrinin, həcmi yüklə məhdudlaşan cərəyanların və Pul‐Frenkel effektinin nəzəriyyələri əsasında təhlil edilmişdir.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :