Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Journal of Qafqaz University

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 29

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bloblardan təşkil olunmuş polimerlərin deformasiya xüsusiyyətləri

Yazar kurumları :
Bakı Dövlət Universiteti1
Görüntülenme :
343
DOI :
Özet Türkçe :

Sərt əlaqələrə malik olan bloblardan təşkil olunmuş polimerin deformasiyası zamanı onun xarakteristikaları dəyişir. Bu səbəbdən polimer özünü qeyri‐xətti sistem kimi aparır. Belə qeyri‐xətti sistemdə yaranan rəqsləri tədbiq etmək üçün mərhələli inteqrallama üsulundan istifadə edilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, mərhələlərə uyğun proseslər bir‐birinə ekvivalent olmurlar və ona görə də sistem bir relaksasiya müddətilə deyil, relaksasiya müddətləri çoxluğu ilə xarakterizə olunur.

Özet İngilizce :

At the deformation of polymers which consists from blobs with hard relations its characteristics change.Therefore polymer has as nonlinear function. For the investigation of this systems’ oscillation was applied the method of step by step integration. It was suggested that the steps of blobs’ oscillation is not equivalent to result according to forming complementary relaxation times and the system characterizes the temporary relaxation times.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :