Testing McLoughlin’s Trust Model on Turkish Information Technology Employees

Research purpose: The purpose of this study is to replicate McLoughlin’s (2014) Trust Model developed on the sample of knowledge workers in Australia. McLoughlin’ (2014) Trust Model includes variables such as trust reliance, trust disclosure, trust in organisation, change, perceived character of supervisors, communication, participation, organizational citizenship behaviour, job satisfaction, support for change direction, and affective commitment. Method: In this study all the variables were measured with the scales that were used in McLoughlin’ (2014) study on IT employees sample. 121 IT employees participated in this research from several organizations in Turkey. Findings: The results indicated that the Turkish Model is consistent with the Australian Model. 
Anahtar Kelimeler:

Trust, It Employees

Trust at the Workplace: Experiences of Turkish IT Employees

Research purpose: The purpose of this study is to replicate McLoughlin’s (2014) Trust Model developed on the sample of knowledge workers in Australia. McLoughlin’ (2014) Trust Model includes variables such as trust reliance, trust disclosure, trust in organisation, change, perceived character of supervisors, communication, participation, organizational citizenship behaviour, job satisfaction, support for change direction, and affective commitment. Method: In this study all the variables were measured with the scales that were used in McLoughlin’ (2014) study on IT employees sample. 121 IT employees participated in this research from several organizations in Turkey. Findings: The results indicated that the Turkish Model is consistent with the Australian Model. 
Keywords:

Trust, IT Employees

Kaynakça

Beccerra, M. and Gupta, A.K. (1999), “Trust within the organization: integrating the trust literature with agency theory and transaction costs economics”, Public Administration Quarterly, Vol. 23 No. 2, pp. 177‐203.

Börü, D., İslamoğlu, G. and M. Birsel (2007). Güven: Bir Anket Geliştirme Çalışması. Öneri. C. 7. S. 27. Ocak 2007, 49- 59.

Chin W. W. (2010). Bootstrap Cross-Validation Indices For PLS Path Model Assessment. In V. E.Vinzi, W. W. Chin, J. Henseler & H. Wang (Eds.), Handbook of Partial Least Squares Concepts, Methods and Applications, Berlin: Springer-Verlag, 83-97.

Conger A, Toegel G (2002) A Story of Missed Opportunities: Grounded Leadership Theory and Research. Information Sage Publication, Greenwich, p. 176-197.

Davis, J.H., Schoorman, F.D., Mayer, R.C. and Tan, H.H. (2000), “The trusted general manager and business unit performance: empirical evidence of a competitive advantage”, Strategic Management Journal, Vol. 21 No. 5, pp. 563‐76.

Denzin Norman K., Linkoln Yvonna S. The SAGE Handbook of Qualitative Research. - 3rd edition. – London, New Delhi: Sage Publications, Inc., 2005. – 1210 p.

Fornell, C., Larcker, D.F., 1981. Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. Journal of Marketing Research 18 (1), 39-50.

Gefen D., Straub D., and Boudreau M. 2000. Structural Equation Modeling and Regression: Guidelines for Research Practice, Communications of the Association for Information Systems (4:7), pp. 1-70.

McLoughlin D. Knowledge Worker Trust Within Organisations. Ithikos Pty Ltd, 2015. – 184 p.

Meyerson, D., Weick, K.E. and Roferick, M. (2006), “Swift trust and temporary groups”, in Kramer, R.M. (Ed.), Organizational Trust, Oxford University Press, New York, NY, pp. 415‐44.

Moorman, C., Deshpande, R., and Zaltman, G. (1993). Factors Affecting Trust in Market Relationships. Journal of Marketing, 57 81-1.Özen, J. (2003). Örgüte Duyulan Güvenin Anahtar Unsuru Olarak Örgütsel Adalet, in Erdem, F. (Ed.), Sosyal Bilimlerde Güven, Ankara: Vadi Yayınları, 183-206.

Rousseau, D. M., S. B. Sitkin, et al. (1998). "Not so different after all: A cross-discipline view of trust." Academy of Management Review 23(3): 393-405.

Rousseau, D. M., Sitkin, S. B., Burt, R. S. and C. Camerer (1998). Not so Different at All: A Cross- Discipline View of Trust. Academy of Management Review. Vol. 23. No. 3. 393-404.

Shaw, R. B. (1997). Trust in Balance: Building Successful Organizations on Results, Integrity and Concern, San Francisco: Jossey Boss Publishers.

Straiter, K. L. (2005). The Effects of Supervisors Trust of Subordinates and Their Organization on Job Satisfaction and Organizational Commitment. International Journal of Leadership Studies, Vol. 1, No 1, 86-101.

Volmer, J., Koch, I. K., ve Göritz, A. S. (2016). The bright and dark sides of leaders' Dark Triadtraits: Effects on subordinates' career success and well-being. Personality and Individual Differences, 101, 413-418.

Warhurst C., Thompson P. Mapping Knowledge in Work: Proxies or Practices?// Work, Employment and Society, vol. 20 №.4, pp.787-800, 2006. Webber, S.S. (2002), “Leadership and trust facilitating cross‐functional team success”, Journal of Management Development, Vol. 21 No. 3, pp. 201‐14.

1881 582

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

ÖĞRENEN ORGANİZASYONLARIN TEMEL KARAKTERİSTİKLERİ İLE FİNANSAL PERFORMANS ARASINDAKİ İLİŞKİLER

Yunus Emre TAŞGİT, Gül Büşra ÖZDAMAR, Faruk Kerem ŞENTÜRK

Toplam Verimli Bakım Uygulayan Bir İşletmede Bakım Personelinin Performans Değerleme Puanlarının Entropi Tabanlı VİKOR Sıralaması ile Karşılaştırılması

Emre BİLGİN SARI

Testing McLoughlin’s Trust Model on Turkish Information Technology Employees

Emrah ÖZSOY, Dominic McLoughlin, Osman Uslu

5018 Sayılı Kanun Kapsamında Kamu Kurumlarında İç Kontrol Sistemi: Maliye Bakanlığı Uygulamasının İncelenmesi

Yılmaz ÇALIŞKAN, Yavuz ÇİFTCİ

DIŞARIDAN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETİ SAĞLAMA MODELLERİNDEN BİRİ OLARAK TÜRKİYE’DE UYGULANAN ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ HİZMETLERİNİN ETKİNLİĞİ: ÖRNEK BİR UYGULAMA

Serdar ORHAN, Elifnaz ÖZKAN, Sezgin UYSAL

Çevik Üretim Tarzı Faaliyet Gösteren Geleneksel Türk El Sanatları İşletmelerinin Canlandırılması Çalışmalarının Bulanık Topsis Yöntemi ile Değerlendirilmesi

Hakan Murat ARSLAN, Selami ÖZCAN

DENİM PANTOLONU ÜRETİMİNDE DEĞER AKIŞ HARİTALANDIRMA YÖNTEMİNİN UYGULAMASI

Sibel ESER, Mehmet Selami YILDIZ

ŞEHİR İÇİ TOPLU TAŞIMA HATLARININ HİZMET ETKİNLİĞİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE ÖLÇÜLMESİ: ÖZEL VE KAMU İŞLETMELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Samet GÜNER, Kamil TAŞKIN, Gökhan GÜRLER

MOBİL BANKACILIK UYGULAMALARININ BENİMSENMESİNE YÖNELİK DAVRANIŞSAL NİYETLERİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Kadir Kurt, Aykut Hamit TURAN

Finansal Okuryazarlık: Hane Halkı Üzerine Bir Araştırma

Emine GÜLER, Hakan TUNAHAN