Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Journal of Qafqaz University

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 29

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Azərbaycanin xaçmaz rayonunun geotermal sularinin buxar təzyiqi

Yazar kurumları :
Azərbaycan Texniki Universiteti Bakı1
Görüntülenme :
409
DOI :
Özet Türkçe :

Statik metod vasitəsilə Azərbaycanın Xaçmaz rayonunun geotermal sularının buxar təzyiqi araşdırılmışdır. Təcrübələr statik metodla işləyən qurğuda T=(283.15‐323.15) K temperatur intervalında aparılmışdır. Alınmış nəticələr Antuan və Klauzius‐Klapeyron tənliklərinin köməyi ilə yazılmışdır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The experimental vapor pressure investigation of the geothermal waters of Azerbaijan at T=(283.15 to 323.15) K by a static method is given. Obtained experimental results are described with the Antoine and Clausius‐Clapeyron equation.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :