Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Journal of Qafqaz University

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 28

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Azərbaycanın estoniya ilə mədəni əlaqələrinin inkişafında milli diasporumuzun rolu

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Bakü Slav Üniversitesi1
Görüntülenme :
228
DOI :
Özet Türkçe :

Məqalə Respublikamızın Estoniya ölkəsi ilə mədəni əlaqələrinin inkişafında Azərbaycan diasporunun rolunun araşdırılmasına həsr olunmuşdur. Məlum olduğu kimi, Azərbaycan müstəqillik qazandıqdan sonra Milli diasporumuz Baltikyanı ölkələrdə, o cümlədən Estoniyada xeyli fəallaşmış və güclü şəkildə təşkilatlanmışdır. Bu istiqamətdə ümummilli lider H.Əliyev mühüm rol oynamış, hal‐hazırda prezident İ.Əliyev bu siyasətə sadiq qalaraq ciddi işlər görməkdədir. Estoniyada «Ocaq», « Aydan» Estoniya‐Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi, “Estoniya‐Azərbaycan Dostluq Cəmiyyəti”, «Bakılılar» klubu, Türk və Qafqaz xalqlarının Avropa Cəmiyyəti, “İrs” Azərbaycan Gənclər təskilati, «Tartu azərbaycanlıları cəmiyyəti», «Qürbət» Skandinaviya azərbaycanlıları mədəniyyəti cəmiyyəti, «Baltii – Kaukazia» Xeyriyyə cəmiyyəti , “Fidan” Uşaq və Gənclər Mərkəzi fəaliyyət göstərir. Son illərdə Azərbaycan və türk icmaları arasında inkişaf etməkdə olan əməkdaşlıq əlaqələri Baltikyanı ölkələrdə, həmçinin Estoniyada diqqəti cəlb edir.

Özet İngilizce :

Recognition of the Azerbaijan Republic many countries of the world, celebrating of Day of solidarity of Azerbaijanians of the world have strengthened activity of the Azerbaijan diaspora. After finding independence by Azerbaijan the Azerbaijan diaspora became more active and has amplified and in the republic of Estonia. In the beginning of 90th years of the last century the Azerbaijan diaspora in this republic differed the organization that promoted strengthening of cultural and literary connections between our republics and peoples. In Estonia live 2000 Azerbaijanians. In Estonia successfully functions the Azerbaijan diaspora. Azerbaijanians children study native language, sing national songs and dances. In the Estonian Republic some centers and societies («Ocaq», «A society of Azerbaijanians of Tarty «, « the Society of the eston ‐Azerbaijan friendship «) uniting our compatriots. It is possible to tell, that Azerbaijanians in Estonia take a worthy place in a public and cultural and international life of republic.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :